2b için Elinde eskiyen alım ve satım sözleşmesi bulunanların hali ne olacak; Bilindiği aynısı kanun düzenlenmeden öncesinde , 2b arazilerin satışı taraflar aralarında serbestçe yapılmaktaydı . Muhtar ilmuhaberleri , çift taraflı satış sözleşmeleri , belediyelerce kayıt altına alındıktan sonrasında prosedürler resmileştiriliyordu . Sonrada bu prosedürler yapılmaz oldu . Ne var ki taraflar itimat esasına dayanarak prosedürleri yapmaya aynı ritimde devam ettiler .

Eski Alım Satım Sözleşmeleri Devam Ediyor mu?

Yeni kabul edilen ve hâlâ uygulanmakta bulunan kanuna göre 2b sahipleri elinde alım - satım kağıdı bulunan kişiler değil , kadastro tutanağında ismi yazılı kimselerdir . Kadastro memurları geldiği zaman orada bulunmayıp da ismi yazılmayan bireylerin eskiyen tapusu yok ise elinde eskiyen alım ve satım belgesi olsa dahi hak iddia edemeyeceklerdir . Ne var ki " hak sahibi olarak adları yazılı kişiler muvafakat edecek olurlarsa bu prosedür geçerli olabilmektedir . 2b Yasasında , şimdiki hak sahipleri tapularını alabilmesi amacıyla eskiyen sahiplerinde muvafakatname alması gerekir diyor . Ne var ki eski tapu sahipleri ölmüş ve mahaline çocukları ve üstelik torunları mirasçıdır . Bunların bulunması mümkün değil . Bulunsalar bile hak sahibine noterden muvafakatname vermiyorlar . O halde hak sahipleri ne yapması gerekir .

Elinde Noterden Satış Vaaddi ve Muhtardan Satış Olanlar

Elinde noterden satış vaadi , veya muhtardan satış , sözleşmesi olanlar , ne türlü davranacaklar . Uygulamada; eskiyen tapu sahipleri muvafakat vermedikleri halde hak sahipleri ; idari ve adli yönde çözüm bulabilirler . Ne var ki müracaat süresinin sonu yaklaşmadan harekete geçmelidirler . Bunun amacıyla hukukçularımız gerekli bulunan destekleri vereceklerdir .