Gayrimenkul kiralamaları için kiraya veren taşınmaz sahibi ile kiralayan taraf arasında imzalanan sözleşmelere kira sözleşmesi adı verilmektedir. Bu sözleşmeler her türlü anlaşmazl

2 Kişi Üzerine Kira Sözleşmesi Yapılır Mı?
Gayrimenkul kiralamaları için kiraya veren taşınmaz sahibi ile kiralayan taraf arasında imzalanan sözleşmelere kira sözleşmesi adı verilmektedir. Bu sözleşmeler her türlü anlaşmazlığın çözümü için kullanıldığı için son derece titiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Peki, 2 kişi üzerine kira sözleşmesi yapılır mı?
Konut kira sözleşmeleri düzenlenirken genelde ailenin en çok gelir kazananı üzerine kira sözleşmesi yapılırken birden fazla kişinin kiralama yaptığı konutlarda ve işyeri kiralamalarında da kira sözleşmeleri iki kişi üzerine yapılabilmektedir. İki kişinin kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi imzaladığı sözleşmelerde sorun yaşanması durumunda yargıya başvuruda bulunma hakkı tanınıyor. 
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1999/6-965
K. 1999/975
T. 17.11.1999
• TAHLİYE ( Birden fazla kiracı )
• MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Tahliye/birden fazla kiracı )
• TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Birden fazla kiracı )
6570/m.7/a
ÖZET: Kira sözleşmesinde kiracılar iki kişi ise, aralarında mecburi dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Tahliye taahhüdünün de birlikte verilmesi gerekir. Kiracılardan birisinin kiralananı fark etmiş olması sözleşme hükümlerini etkilemez.
DAVA VE KARAR: Taraflar arasındaki “tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir 2.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 27.4.1999 gün ve 1999/95 E-528 K.sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 28.6.1999 gün ve 1999/5699-5707 sayılı ilamı;
( …Dava tahliye taahhüdü nedeniyle kiralananın tahliyesi isteğine yöneliktir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Davacılar, davalı Selahattin Sağdıç aleyhine açtıkları davada 1.8.1996 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanarak, 18.6.1997 tarihinde noterlikçe tanzim edilen tahliye taahhütnamesi gereğince 1.8.1998 tarihinde kiralananın tahliye edilmesi gerekirken taahhüdün yerine getirilmediğinden bahisle davalının tahliyesini talep etmişlerdir.
Davalı kiracının iki kişi olduğunu, biri tarafından verilen taahhüdün geçerli olmadığını, icra tetkik merciince de bu durum göz önünde tutularak davanın reddine karar verildiğini, ortada kesin hüküm bulunduğunu savunarak davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece kira sözleşmesinde kiracının iki kişi olmasına rağmen kiracılardan Sait Çoşkun’un kiralananı terk ettiği kabul edilerek diğer kiracı Selahattin tarafından verilen taahhüdün geçerli olduğu, davanın süresinde açıldığı kabul edilerek tahliye kararı verilmiştir.
Dosyada mevcut kira sözleşmesinde kiralayanlar Selver ve Remziye olup, kiracıların da davalı Selahattin Sağdıç ile dava dışı Sait Çoşkun Türkay’ın olduğu görülmekte ve kiranın başlangıcının da 1.8.1996 olduğu anlaşılmaktadır. Tahliye taahhütnamesi ise 18.6.1997 tarihinde kiracılardan sadece Selahattin Sağdıç tarafından verilmiştir. Kiracılar arasında da mecburi dava arkadaşlığı bulunduğundan taahhüdün de kiracılar tarafından birlikte verilmesi gerekir. Kira sözleşmesi son bulmadığına göre halen taraflar arasında devam etmekte olduğunun ve taraflar yönünden bağlayıcı olduğunun kabulü gerekir. Kiracılardan birisinin kiralananı terketmiş olması sözleşme hükümlerini etkilemeyeceğine göre yapılan sözleşme ile bağlı kalınarak taahhüdün her iki kiracı tarafından verilmiş olması ancak bu durumda taahhüdün bağlayıcı olduğunun kabulü gerekir. Bu durum göz önünde tutularak davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı ( BOZULMASINA ), oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY YAZISI:
Dosya içeriğine göre, kira sözleşmesi, yerel mahkemenin de kabul ettiği üzere artık fiilen davacı ile davalı arasındadır. Bu durumda zorunlu dava arkadaşlığından söz etmeyi hukuki düzenlemeyi çok şekli anlamda yorumlama olarak değerlendiriyorum ve hukuk genel ilkelerinin buna cevap vermeyeceğine inanıyorum. Bu nedenlerle verilen taahhüt geçerlidir. Yerel mahkemenin kabulü kanımca doğrudur. O nedenledir ki, onanması gerektiği inancıyla çoğunluğun görüşüne katılamıyorum.
Diğer tüm sözleşme örneklerini indirmek için Sözleşme Örnekleri Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.