Apartman Aidatını Ödemeyen Kiracıya Yönelik Yaptırımlar

Kiracı, apartmanda yaşadığı takdirde, apartmanda sağlanan temizlik, güvenlik, kapıcı, bahçıvan ve bekçi gibi hizmetler için aidat ödemekle yükümlüdür. Kiracı, aidatı geciktirdiği, ödemediği takdirde ne gibi durumlarla karşı karşıya kalır?

Kanuni olarak, kiracılar kendilerine sunulan tüm hizmetlerden sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirmedikleri takdirde, kendilerine apartman yönetimi tarafından dava açılabilir. Kira sözleşmesinde aidat konusu ile ilgili madde bulunduğu halde ödenmiyorsa, mal sahibi kendisine dava açabilir.

Dava sonucunda kiracının ödemediği aidat, geciktirmesi sebebiyle faizi ile birlikte alınır. Kiracı ödeme gerçekleştiremiyorsa, ceza hacze çevrilir. Kiracıdan aidatın herhangi bir şekilde tahsil edilemediği durumlarda, müteselsil sorumluluk sebebi ile mal sahibinden belirlenen aidat ücreti talep edilir.

Aidat Ödemesinde Bulunmayan Kiracıya Yönelik İhtarname Örneği;

……………… NOTERLİĞİ’NE
KEŞİDECİ :
VEKİLLERİ :
MUHATAP :
KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı

A Ç I K L A M A :
1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı / / başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Kira sözleşmesi 4 yıllık olup bu dönemin aylık kirası 2 000 -TL’dir.

2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın birinde net ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir Ancak sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları çoğunlukla gününde ödememektesiniz Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir Bugün itibarıyla Temmuz 20… ayı kira bedeli de halen ödenmemiş bulunmaktadır.

3- Sözleşmenin özel şartlar bölümünde aylık kiraların herhangi birinin gününde ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar olan tüm kira bedellerinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır Buna göre dönem sonuna kadar olan aylık kiraların tamamı muaccel olduğundan 10 000 -TL ödemeniz gerekmektedir.

Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde 10 000 -TL muaccel kira borcunuzu 01 07 20… tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap kısmında isim ve adresleri gösterilen kiracılara ayrı ayrı tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz