Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Yeter Sayının Sağlanamaması

Apartmanların yönetimi için, kat malikleri kurulu oluşturuluyor. Kurul, her yıl en az bir kez, belirtilen tarihlerde toplanmak zorunda oluyor. Belirlenen bir tarih bulunmuyorsa, her takvim yılının ilk ayında toplantı gerçekleştiriliyor.

Apartman Toplantıları

Toplantılar, her yıl en az bir defa yapılmak zorunda oluyor. Kat malikleri tarafından belirlenmiş bir tarih bulunmuyorsa, her takvim yılının ilk ayı kurul toplanıyor. Önemli bir durum meydana geldiği takdirde, yönetici tarafından tüm kat maliklerine, toplantı süresinden en az on beş gün önce imzalattırılan bir çağrı ile kurulun toplanması her zaman mümkün oluyor.

Apartman Toplantılarında Çoğunluğun Sağlanamaması

Apartman toplantılarında yeterli katılımın ve çoğunluğun sağlanamaması halinde yeni toplantılar düzenleniyor. Söz konusu durum 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda şu şekilde belirtiliyor;

Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verirYeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz. Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz