Apartman Altında Kahvehane Açılması İçin Oy birliği Aranır Mı?

Apartmanlarda yer alan bağımsız bölümler konut dışında farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Ancak bu kullanım amaçları yasalar kapsamında bazı sınırlamalara uğramakta ve bazı koşullar altında ancak oybirliği kararı verilirse bu kullanımlara izin verilmektedir. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biride sık sık rastlanılan kahvehaneler konusudur. Peki, apartmanda kahvehane açmak için oybirliği gerekir mi?

Apartman Altında Kahvehane Açılabilir Mi?

Evet, yasal olarak gerekli zorunluluklara uyulması durumunda apartmanların altında kahvehane açılması mümkündür. Hatta apartman kayıtlarında işyeri olarak kayıt altına alınan bağımsız bölümlerde kahvehane açılması için bina sakinlerinin oy çokluğunun alınmasına dahi gerek bulunmuyor. Ancak mesken olarak kayıtlı olan bağımsız bölümlerde kahvehane açılmasının istenmesi durumunda Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat malikleri arasında bu karar için oylama yapılmakta ve sadece çoğunluğun bunu kabul etmesi durumunda kahvehane açılmasına izin verilmektedir.

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/879
K. 2011/2517
T. 24.2.2011

• İŞYERİ OLARAK GÖSTERİLEN BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM ( İşyeri Olarak Kullanılmasında Hiçbir Sakınca Bulunmadığı ve Salt Hastane Dispanser Klinik Gibi Müesseselere Özgülenemeyeceği ve Ayrıca Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bir Yerin Tüm Kat Maliklerinin Onayıyla Kahvehane Olarak Kullanılabileceği )

• KULLANIMIN ENGELLENMESİ İSTEMİ ( Tapuda İşyeri Olarak Gösterilen Bir Bağımsız Bölüm – Salt Hastane Dispanser Klinik Gibi Müesseselere Özgülenemeyeceği ve Ayrıca Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bir Yerin Tüm Kat Maliklerinin Onayıyla Kahvehane Olarak Kullanılabileceği )

• KAT MALİKLERİNİN ONAYI ( İşyeri Olarak Gösterilen Bir Bağımsız Bölüm – İşyeri Olarak Kullanılmasında Hiçbir Sakınca Bulunmadığı ve Salt Hastane Dispanser Klinik Gibi Müesseselere Özgülenemeyeceği ve Ayrıca Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bir Yerin Tüm Kat Maliklerinin Onayıyla Kahvehane Olarak Kullanılabileceği )
634/m.28
4721/m.683

ÖZET : Tapuda işyeri olarak gösterilen bir bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmadığı, salt hastane dispanser, klinik gibi müesseselere özgülenemeyeceği ve ayrıca tapuda mesken olarak kayıtlı bir yerin tüm kat maliklerinin onayıyla kahvehane olarak kullanılabileceği öngörülmüştür. Davalının kahvehane olarak kullandığı bağımsız bölümü tapuda depolu dükkan, diğer bir anlatımla işyeridir. Bu yerin kahvehane olarak kullanılmasını açıkça yasaklayan bir yönetim planı hükmü bulunmamaktadır. Yönetim planında olmayan bir yasağın yorum yoluyla getirilmesi anayasal güvenceye bağlı bulunan mülkiyet hakkının özüne de aykırılık teşkil etmektedir.

DAVA : Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının kat mülkiyetli anataşınmazın 2 numaralı işyeri nitelikli bağımsız bölümün maliki olduğunu, yönetim planının 21. maddesinin ( e ) bendine aykırı olarak bu yeri kahvehane olarak kullandığını ileri sürerek bu kullanımın engellenmesini yönetim planına uygun şekilde kullanımının sağlanmasını, kahvehane olarak kullanımının yasaklanmasını istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, tahliye talebinin reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 28. maddesine göre yönetim planı, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Öte yandan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 683. maddesine göre bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarufta bulunma yetkisine sahiptir. Somut olaya gelince; anataşınmaza ait yönetim planının 21. maddesinin ( e ) bendinde kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilmiş bulunan bağımsız bölümlerini doktor ve diş tabibi muayenehanesi ile bizzat kat maliki veya ailesi efradının kullanacağı avukat yazıhanesi dışında hiçbir şekilde başka maksatla kullanamazlar, Hastane, dispanser ve klinik gibi müesseselere tahsis edemezler hükmü ile ( f ) bendinde de tapu kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bulunan yerlerin kahvehane olarak kullanılmasının kat malikleri kurulunun oy birliği ile izin vermesi şartına bağlamıştır. Bu düzenlemelerden anlaşılacağı gibi tapuda işyeri olarak gösterilen bir bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmadığı, salt hastane dispanser, klinik gibi müesseselere özgülenemeyeceği ve ayrıca tapuda mesken olarak kayıtlı bir yerin tüm kat maliklerinin onayıyla kahvehane olarak kullanılabileceği öngörülmüştür. Davalının kahvehane olarak kullandığı bağımsız bölümü tapuda depolu dükkan, diğer bir anlatımla işyeridir. Bu yerin kahvehane olarak kullanılmasını açıkça yasaklayan bir yönetim planı hükmü bulunmamaktadır. Yönetim planında olmayan bir yasağın yorum yoluyla getirilmesi anayasal güvenceye bağlı bulunan mülkiyet hakkının özüne de aykırılık teşkil etmektedir. Mahkemece tüm bu hususlar dikkate alınarak davanın reddi yerine kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 24.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com

 

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz