Proje bakımından yapı temelinin arazi üstünde ki alanını belirleme işine aplikasyon denir. Peki bu aplikasyon işlemi nasıl ve ne şekilde yapılır? Aplikasyon işlemleri için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar…

Aplikasyon işlemleri nasıl yapılır?

Aplikasyon işlemleri, kadastro paftalarında parsel köşe noktalarının zemin üstünde ifade edilmesi yani parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesine denir. Bir diğer şekilde anlatacak olursak eğer, projeye göre yapı temelini arazideki alanının belirlenmesine aplikasyon denir.

Gerekli Belgeler Neler?

1.Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.

– Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı

olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

İşlemin mali Yönü :

Döner sermaye hizmet bedeli bankaya yatırıldıktan sonra talep

alınır, bu bedelin ödenmemesi halinde işlemler kayıt altına alınmaz.

Taşınmazın bulunduğu yer haricindeki kadastro müdürlüklerine

talepte bulunulması durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüğü döner sermaye ücretini tahsil eder.

İzlenecek Yol :

1. Taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasıtası ile kadastro müdürlüğüne talepte bulunur.

2. Taşınmazın bulunduğu yer haricindeki kadastro müdürlüklerine talepte bulunulması durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüğü, gerekli belgelerin uygun olup olmadığını kontrol eder, uygun bulunması halinde talep sahibinden alınan ve içeriğinde taşınmazın bulunduğu yerde talebin yapılması sırasında hazır bulunacak kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve işleme ait bilgileri bulunan dilekçesi alınır ve ilgili kadastro müdürlüğüne faks ile iletilir.

3. Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karşılanacağı gün ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.

4. Gerekli inceleme ve ön hazırlıklar görevli kadastro elemanları tarafından yapılır.

5. İşlem yapılacak parselde teknik bir hatanın olup olmadığı kontrol edilir.

Taşınmaza ilişkin teknik bir hatanın tespiti halinde öncelikle hata ilgili mevzuatınca düzeltilir.

6. Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.

7.Taşınmaz mal hisseli ise, hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.

8. Talep sahibi (İlgili kişi/kamu kurum ve kuruluşları veya yapımcılar ) istem belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile görevli kadastro elemanını taşınmaz malın mahalline götürür.

9. Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirgin olmayan köşe noktaları işaretlenir. Zeminde belirlenen parsel köşe noktalarında cephe kontrolü yapılır.

10. Aplikasyon işleminin bitiminden sonra iki nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Düzenlenen krokide aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordinat değerleri ile Tapu Planları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yönteminin ve haritanın ölçeğine göre hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmesi esastır. Bu kroki, yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu parsel malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur.

11. İlgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonunda aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli kroki verilebilir. Aplikasyon işleminin bitiminde ilgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, aplikasyon krokisini aldığına dair imzalar.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz