Arsa İfraz İşleminin Masrafları

Tapu kütüğünde ayırma işlemi olarak bilinen ifraz işlemi için belirlenmiş olan oranlarda harç ödemesinin yapılması gerekiyor.

İfraz İşlemi

Parselin bölünerek ayrılması işlemi ifraz, parselleri birbirinden ayırmak ve arazi ile arsa düzenlemesine uygun olarak planla belirlenen parselin ifraz edileceği hatta da ifraz hattı deniyor. İfraz işleminin yapılmasında imar planlarına uygun bir şekilde parselasyon haritaları hazırlanıyor ve İmar Kanunu’nun 15. maddesinde belirtilen alanlar söz konusu haritalarda belirleniyor.

İfraz İşlemi Süreci

İfraz işleminde izlenecek olan yol ve gerekli belgeler şu şekilde belirtiliyor;

İzlenecek Yol;

– Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin Kadastro Müdürlüğüne ibrazı
– Kadastro Müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onaması
– İşlemin Belediye Encümeni ve İl İdare Kurulunca tasdiki
– Kadastro Müdürlüğünce evrakın Tapu Sicil Müdürlüğüne sevki
– Tapu Sicil Müdürlüğünce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde, tapu harçlarının tahsili suretiyle işlemin ikmal edilip, tescilinin yapılması

İstenilen Belgeler;

– Krokili beyanname (Kadastro Müdürlüğünce tanzimli)
– Taşınmaz mal belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise Belediye

Encümen kararı, dışında ise İl İdare Kurulu kararı

– Taşınmaz mal malikinin veya maliklerinin nüfus hüviyet cüzdanları veya pasaportları, malik veya malikler bizzat müracaat etmiyorlarsa ifraz işlemi için açık yetkinin bulunduğu düzenleme şeklinde vekaletnameleriyle vekilin nüfus cüzdanı veya pasaportu.

– Malik veya maliklerin veya vekaleten yapılıyorsa temsilcinin (vekilin) ikişer adet fotoğrafları.

İfraz İşlemi Masrafları

– İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38
– İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38
– Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55.

 

 

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz