Bağışlanan Evler İçin Değer Artış Kazancı Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, gayrimenkullerin alış tarihinin itibari ile beş yıl içerisinde elden çıkarılması durumunda, değer artış kazancı söz konusu oluyor. Ve bu durumda kişinin değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekiyor.

Değer Artış Kazancı Vergisi

Değer artış kazancı vergisi, iktisap tarihi itibari ile beş yıl içerisinde elden çıkarılan gayrimenkuller için ödeniyor. İktisap tarihinden itibaren beş yıl ve üzeri sürelerde elde tutulan gayrimenkullerin satışı sonucunda elde edilen kazançlar için değer artış kazancı vergisi ödenmiyor.

Gelir Vergisi Kanununun 80. maddesinde konu ile ilgili açıklamalar şu şekilde bulunuyor;

Madde 80 – Aşağıda yazılı olup geçen bölümlerin dışında kalan kazanç ve iratlar bu bölümdeki hükümlere göre vergiye tâbi gelire dahildir:

1. Değer artışı kazançları,

Değer artışı kazançları:

Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1.İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar

Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 (11.000 TL) Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır.

Bağışlanan Ev İçin Değer Artış Kazancı Vergisi

Kanuni olarak bedelsiz ya da veraset yolu ile edinilen gayrimenkullerin satışı sonucunda elde edilen kazançlar ve gayrimenkulün iktisap tarihi itibari ile beş yıl ve üzeri bir süre elde tutulmasının ardından elden çıkarılması sonucunda elde edilen kazançlar için değer artış kazancı vergisi söz konusu olmuyor. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi takdirinde yıllık beyanname verilmesi gerekiyor.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz