Genel beyan dönemi olarak adlandırılan, dört yılda bir vergi matrahlarının belirlenmesi, takdir komisyonları tarafınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim fiyatları ile ilgili

Arsa Değerlerine Dava Açmak
Genel beyan dönemi olarak adlandırılan, dört yılda bir vergi matrahlarının belirlenmesi, takdir komisyonları tarafınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim fiyatları ile ilgili bakanlıklar tarafınca müştereken belirlenmiş olan bina inşaat metrekare maliyet bedellerinin esas alınması ile yapılıyor.
Dava Açma Hakkı
2018 yılının genel beyan dönemi olması sebebi ile takdir komisyonları, arsa ve arazi metrekare birim fiyatlarını belirlemiş olup, ilgili belediye ve muhtarlıklara teslim etti. Uçuk olarak görülen arsa ve arazi birim metrekare değerleri ile ilgili dava açmanın mümkün olduğu, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49. maddesinde şu şekilde belirtiliyor; “Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde Danıştay’a başvurulabilir”
Danıştay Kararı
Danıştay, taraflarına herhangi bir bildirim yapılmaması durumunda ödeme tarihinden itibaren dava açılmasının mümkün olduğunu şu kararı ile belirtti;
“Mükellef tarafından 2006 yılı birinci taksidine ilişkin olarak adına yapılan emlak vergisi tarh ve tahakkukuna karşı açılan davada, mahkeme tarafından dava açma süresinin tespiti bakımından öncelikle, tarh ve tahakkuk işleminin 1319 sayılı Yasa’nın 11 ve 21. maddeleri uyarınca mükellefe tebliğ edilip edilmediğinin araştırılması, mükellefe belirtilen şekilde bir tebligat yapılmamışsa davacı adına yapılan tarh ve tahakkuktan ödeme tarihinde haberdar olduğunun kabulü ile davanın esasının incelenmesi gerekmekte olduğundan, temyize konu vergi mahkemesi kararında, bu konuda herhangi bir araştırma yapılmadan, emlak vergisinin yıl başından itibaren 30 gün içinde dava konusu edilmesi gerekirken bu süre geçtikten sonra açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde yasal isabet bulunmamaktadır” 

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.