Arsa İçin Sit Alanı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

/ 8 Kasım 2017 / 323 / yorumsuz
Arsa İçin Sit Alanı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Sit alanlarının tespiti ve tescili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafınca yapılır. Bir arsanın sit alanı olup olmadığı nasıl öğrenilir? Sorgusu nere

Arsa İçin Sit Alanı Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Sit alanlarının tespiti ve tescili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafınca yapılır. Bir arsanın sit alanı olup olmadığı nasıl öğrenilir? Sorgusu nereden yapılır?
Sit, insanlık adına tarihsel veya çevresel bir değer olarak görülen doğal varlıklarla birlikte insan eliyle ortaya konulmuş olan ve de bunlarla bütünleşmiş olan yapıların oluşturduğu, korunmasında kamu yararı bulunan kentsel ve kırsal çevre olarak tanımlanır. 
Sit alanları tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit olmak üzere kategorilere ayrılıyor. 
Tarihi Sit Nedir?
Tarihi sit, insanlık tarihi, milli tarihimiz ya da askeri harp tarihi bakımından çok önemli olan tarihi olaylara tanıklık etmiş alanlardır. Bu önemli özellikleri bulundurduğu için korunması gereken yerler arasındadır.
Kentsel Sit Nedir?
Kentsel sit, tek bir alanın barındırdığı değer, kıymetten daha fazlasına sahip olan alanlara verilen isimdir. Bu alanlar; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliğini barındıran bir arada bulunmalarından ve ait oldukları dönemin özelliklerini kendinden birçok sonraki nesle aktaracak olmalarından ötürü korunmaları gerekiyor. 
Arkeolojik Sit Nedir?
Arkeolojik sit, en eski uygarlıklardan kalan, yer altı, yer üstü ve su altındaki ürünlerini, o dönemin sosyal, ekonomik ve de kültürel özelliklerini yansıtan yerleşmeler ve alanlara verilen isimdir. Bu yüzden korunmaları çok önemlidir.
Bir Alanın Sit Alanı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? Sorgulama Nerede Yapılır?
Alanın sit alanı sorgulama işleminin yapılması için, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, söz konusu alandaki yapının pafta, ada ve parsel bilgileri ile başvurulması gerekiyor.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com