Devremülk Sahibinin Hakları Nelerdir?

Devremülk sözleşmeleri, bir yılı aşkın süreler için kuruluyor olup kişiye belirlenen süreçte birden fazla dönemde ya da birden fazla sayıda gecelik konaklama imkanı veriyor.

Devremülk Sözleşmesi ve Sahibi

Devremülk, genel olarak termal tesislerdeki satış sistemi olarak biliniyor olup, bağımsız bir bölümde yılın belli günlerinde sahip olunan mülkiyet hakkı olarak biliniyor. Devremülk alıcısı ve satıcısı arasında yapılan sözleşmeye de devremülk sözleşmesi deniyor.

Devremülk sahibi, tapunun düzenlenmesi ile gerçekleşen satış işlemlerinde satma, kiralama, devretme, miras bırakma gibi haklara da sahip oluyor.

Devremülk ile İlgili Genel Hükümler

Madde 1-

Mesken olarak kullanmaya elverişli …………İli, …………… İlçesi, ………… Mahallesinde ……… ada, ………… ve ……………… parsellerde bulunan ………… adet bağımsız bölümde bu sözleşme gereğince ortak malikler lehine, yılın belli dönemlerinde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak istifade edilmek ve tapu siciline irtifak hakkı şeklinde tescil edilmek üzere, devre mülk hakkı kurulmuştur.
 
Madde 2-

Devre mülk hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı olarak, başkalarına devredilebilir ve mirasçılara intikal eder.
Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan intifa, sükna hakkı ve kira şerhi gibi haklar tesis edilebilir.
Devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanılmasını başkalarına bırakabilir.
Ancak devir ve temlik yoluyla sahibinin değişmesi veya üzerinde bir hak tesisi halinde, yeni malikle hak sahibinin adresinin yöneticiye veya bu yapıdaki diğer
devre mülk hakkı sahiplerine ve kullanılmasının başkalarına bırakılması halinde, devre mülkü teslim edecek kişiye kullanacak kimselerin bildirilmesi gerekir.

Madde 3-

Devre Mülk hakkı sahiplerinin bu hakla yükümlü mülkiyet paylarının başkalarına satışı halinde, diğer hak sahipleri genel hükümler çerçevesinde öncelikle satın alma (şufa) haklarını kullanabilirler. Ancak şuyuun giderilmesini isteyemezler.

Madde 4-

Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları ile yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nda, tapu sicilinde ve bu sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.

Madde 5-

Devre mülk hakkının dönem sonu …… günden az olmamak üzere, yılın belirli dönemlere ayrılması ile tespit edilir.

Madde 6-

Devre mülk hakkının bağlı olduğu müşterek mülkiyet payı, devrelerin sayısı ve süreleriyle yapıdan istifade oranları esas alınarak, taraflarca serbestçe belirlenir.
Müşterek mülkiyet payının devri halinde, buna bağlı olan devre mülk hakkı da yeni malike devir edilmiş olur. Ortak malikler kendilerine ayrılan dönem sürelerine …… günden daha az süreli olmamak üzere, mülkiyet payına bağlı olarak başkalarına devredebilirler.

Madde 7-

Devre mülk hakkı sahipleri, devre mülk konusu taşınmaz malda, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Tapu Sicili ile bu sözleşmede tespit edilen hükümler saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler.

Devre mülk hakkı sahipleri kendilerine ayrılan dönem süresince anayapı ve ortak yerlerinden ve sitenin ortak tesislerinden Türk Medeni Kanun’u ve sözleşmeler hükümlerine göre faydalanırlar.

Madde 8-

Devre mülk hakkı sahipleri, tüm demirbaşlarla anayapı ve ortak yerlerini ve sitenin ortak tesislerini, plan, proje, ve sözleşmeler uyarınca korumaya, güzel temiz ve bakımlı tutmaya mecburdurlar.

Madde 9-

Devre mülk hakkı sahipleri veya devre mülkün herhangi bir nedenle kullanılması bırakılan kimseler, anayapı ve ortak yerler ile demirbaş eşyalarını ve sitenin ortak yerlerini kullanırken hüsnüniyet kaidelerine uymak zorundadırlar ve anayapı ve ortak yerleri mesken dışında kullanamadıkları gibi, ahlak ve adaba aykırı olarak veya başkalarını rahatsız edecek şekilde kullanamazlar; anayapı ve ortak yerlerde, tavuk, köpek ve kedi gibi hayvanlar besleyemezler. Anayapı ve ortak yerlerde patlayıcı pis kokulu şeyler bulunduramazlar.

Madde 10-

Anayapı, ortak yerler demirbaşlar ile sitenin ortak tesislerinde devre mülk hakkı sahiplerinin veya kullanılması bırakılan kişilerin kötü kullanmalarından veya ihmallerinden meydana gelecek her türlü hasarlardan devre mülk hakkı sahipleri ve onları kullananlar müteselsilen sorumlu olup, yapılan hasarı dönem süreleri içinde onarmaya ve gidermeye ve dönem sonunda yeni dönem sahibine aynen teslim etmeye mecburdurlar.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz