Dosya Masrafı Konut Kredisi Geri Alma Şartları Nelerdir?

Ev satın almak isteyen kişilerin büyük bir çoğunluğu konut kredisi çekerek bu isteklerini yerine getirmektedir. Ancak bankalar konut kredisi başvuru formu dolduran müşterilerinden farklı isimler altında çok sayıda masraf tahsil etmektedir. İhtiyaç kredisi dosya masrafları için uygulanmakta olan prosedürler konut kredisi dosya masrafları içinde uygulanmaktadır. Ancak bankaya ödenen bu masrafların yasal hiçbir dayanağı bulunmayıp bu masrafların iadesi mahkeme kararı ile yapılmaktadır. Peki, dosya masrafı konut kredisi geri alma şartları nelerdir?

Konut Kredisinde Dosya Masrafı İadesi

2014 senesine kadar çekilen tüm konut kredisi paketlerinde bankalar koşulsuz şartsız konut kredisi dosya masrafı iadesi yapmakla yükümlü tutuluyor. Ancak 2014 senesinde bu konuda açılan davalar neticesinde bankalar bu tutarları geri ödemeye başladıktan sonra bir takım önlemler almaya başladı. Konut kredisi dosya masrafı adı değiştirildi ve konut kredisi çeken kişilere her bir sözleşme sayfasına “okudum, anladım” ibaresi yazdırılmaya başlandı. Bu nedenle bu tarihten sonra çekilen krediler için dava açmadan önce bir avukata danışılmasında fayda bulunuyor.

Konut Kredisi Dosya Masrafı İade Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yargıtay yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/B maddesine göre karar vererek konut kredisi dosya masrafı iadesi kararı vermiştir ve bu kararı hiçbir şarta bağlamamıştır. Yani konut kredisi dosya masrafı geri alma şartı yoktur ve başvuruda bulunan herkes bu tutarı geri alma hakkına sahiptir. Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi ise şu şekilde yazılmaktadır;

Bankaya verilen dilekçe…

 

………………………….. Bankası ……………………… ili …………………………… şube müdürlüğüne

 

Konu: Kredi masrafları iadesi.

 

Bankanızın ……… numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.” Bu çerçevede;

 

1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin verilmesini,

 

2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini,

 

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

 

Saygılarımla,

 

…./…../2012

 

Ad, soyad, Adres:                                                                                            İMZA

 

  1. HAKEM HEYETİ DİLEKÇESİ

 

T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

 

Şikayet Eden :

 

Adres :

 

E- Posta&Telefon :

 

Şikâyet edilen :

 

Adresi :

 

Şikayetin parasal değeri :

 

Şikayetin tarihi :

 

Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… –

 

TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)

 

Açıklamalar:

 

1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde

 

………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.

 

2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği

 

bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )

 

3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)

 

4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir

 

(4077/6. Madde).

 

5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.

 

Sözleşmede;

 

  1. a) Tüketici kredisi tutarı,

 

  1. b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,

 

  1. c) Yıllık faiz oranı,

 

  1. d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,

 

  1. e) İstenecek teminatlar,

 

  1. f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,

 

  1. g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

 

  1. h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

 

Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan ………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.

 

6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir.

 

7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

 

Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.

 

Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.

 

İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz