Düzenleme Ortaklık Payı ( DOP ) Nedir?

Düzenleme Ortaklık Payı ( DOP )

İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasında Düzenleme yapılan yerlerin ihtiyacı olab, Milli Eğitime bağlı, ilk ve orta öğretim kurumları, meydan, yol,park, çocuk bahçesi, otopark, yeşil saha, karakol ve ibadet alanı gibi umum hizmetlerden ve bu hizmetler ile alakalı tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme ile birlikte meydana gelen değer artışıkarşılığında düzenleme yapılan arsa ve arazilerin düzenlemeden önceki m²’lerinden %40 a kadar bir arsa payı alınır. Maksimum alınabilecek arsa payı %40 ı geçmez.

Düzenleme ortaklık Payının Toplamı, az önce belirttiğimix yerde sözü geçen genel hizmetler için, tekrar ayrılması gereken alanların toplamındam az olura, eksik kalan miktar Valilik veya Belediyelerce kamulaştırma yolu ile tamamlanır. Yani genel umumi hizmet için ayrılan %40 lık alan yetersiz geliyorsa idari kurum bu alanı yükseltmek için ücret ödeyerek daha fazla yeri kamulaştırabilir. Herhangi bir parsel alanından bir miktar sahanın kamulaştırılmasının lüzumu halinde düzenleme ortaklık payı (DOP) kamulaştırmadan geri kalan saha üstünden ayrılır.

Düzenleme Ortaklık Payı bir defaya mahsus yapılabilir. Her bir parsel alanından sadece bir defadan fazla DOP alınmaz. Şayet ileride o parsel ile alakalı bir imar planı doğrultusunda yeni bir düzenleme ( yola terk vb gibi ) yapılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Daha önce yapılmış düzenlemelerde Düzenleme Ortaklık Payı ( DOP ) veya bu gaye ile başka isimlerle belirli bir pay alınmış olan arsa veya araziler ortaklık payı hesabına dahil olmazlar. Şayet gayrimenkul sahiplerinin istekleri üzerine, mülga 6785 ve 1605 sayılı İmar Yasasının 39. maddesibe göre daha önce ifraz edilen ve tapuya kaydedilen arsalardan düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk arsanın ifrazında alınan terk yüzdesi %40a tamamlayan fark kadar DOP ( Düzenleme Ortaklık Payı ) alınır.

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ( DOPO )

Düzenleme sahasi içerisinde belirlenen düzenleme ortaklık payı miktarının alan içerisindeki kadastro veya imar parselinin genel toplam yüz ölçüm adedine oranıdır.

Düzenleme ortaklık Payı Oranı, Kamulaştırılacak Parsel Alan Miktarı Şöyle Hesaplanır;
DOPO ( Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ) genel hizmetlere tahsis edilen alanın, düzenleme ortaklık payı alınacak parsel alanlarının düzenlemeye dahil edilen miktarlarının toplamına bölünerek bulunur. Düzenleme içersine dahil edilen bu miktar, bu parsel alanının tapudaki alanından düzenlemeye girmeyen ve bağış edilen parsel alanların çıkarılmasıyla bulunur. Bu Oranlar %40 tan daha fazla çıktığı taktirde kamulaştırılması gereken saha, genel hizmetlere ayrılan alandan, düzenlemeye giren parsel alan toplamının %40 ının çıkarılmasıyla bulunan farkların 100 le çarpılıp 60 a bölünmesi ile bulunur.

Özet Cetveli : Düzenleme yapılan alana giren kadastro, mevcut ise imar parsel alanlarının tapu miktarı, düzenleme alanına giren ve girmeyen bölümleri ile düzenleme ortaklık payı, yine mevcut ise kamulaştırma ve bağış miktarları ile oluşan imar parsel alanları ve imar adalarının yüz ölçümlerinin yazıldığı cetvele Özet Cetveli denir
Dağtıım Cetveli : İmar Adası için ayrı ayrı düzenlenen ve bu şekilde düzenleme sonucu ortaya çıkan parsel alanlarının, hangi kadastro veya imar parsel alanlarından, nasıl meydana geldiğini, kadastro vr imar parsel alanlarından pay alınan düzenleme ortaklık payını, lüzum görüldüğünde mal sahibinin muvafakatı ile terk yapılan parsel alanları ve kamulaştırılan parsel alanların miktarlarını gösteren cetvele Dağıtım Cetveli denir.
Tahsis Cetveli : Kadastro veya mevcut ise imar parsel alanlarının hangi imar adalarına gittiğini gösteren cetvele Tahsis Cetveli adı verilir.

Düzenleme Ortaklık Payı Düzenlemesi ve Tapuya Tescili

İmar Planlarına göre parselasyon yapılıp, belediye alanı ve mücavir alan sınırları içerisinde, Belediyeler ve Belediye Encümenler,İlçe sınırları ve Mücavir alan dışında ise Valilik başkanlığında il özel idaresi ve il encümeni onayladıktan sonra işlerç Hazırlanan planlar 1 Ay süre zarfında ilgili kurumların imar bölümlerinde yayınlanır. Bu süreninsonunda planlar netleşerek kesinleşmiş bir hal alır. Kesinleşen bu planların sonrasında, parselasyon yapılan alanlar kadastro teknik ynetmeliklerine,izahnamelerine uygunluğu yere kadastro müdürlüklerince kontrolü gerçekleştirildikten sonra tescil edilmeküzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne yollanır. Daha önceden oluşmuş bir imar parselinin mevcut olduğu tapu kütüğünün beyanlar kısmına kaydedilir ve parsel alanlarının tescili yapılır. Düzenleme yapılan yerler üzerinde herhangi bir yapı bulunuyorsa, bu düzenleme bu gayrimenkulleri etkilemeyecek şekilde düzenlenir veya değiştirilir. İstek Üzerine Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümleri yerine getirilir.

DOP da Parselasyon Planlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Düzenlene Parselasyon planlarına askıda ilanda kaldığı zaman içerisinde alakalıkurumlar nezdinda itiraz edilebilir. İtiraz etmeniz yargı yoluna engel değildir. Aynı zamanda bu itirazı yargıyada taşıyabilmeniz mümkündür. Düzenlemeler Belediyelerin veya Valiliklerin aldığı bir idari karardır.Düzenlemeye tabi tutulan gayrimenkul sahipleri bakımından subjektif ve kişisel bir işlem olduğu Danıştayca kabul edilmiştir. Bu sebepleParselasyonlara karşı dava açım süresi idari yargışama Usulü Kanununun 7/2 a maddesin gereğince yazaılı bildirimin yapıldıı süreden başlar ve bu süre 60 gündür. Bazı durumlarda Dava açma süresinin başlangıç olarak işlemin öğrenildiği tarihinde kabul edilmektedir.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz