Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil, haksız işgal tazminatı olarak da biliniyor. Haksız yere ya da kötü niyet ile kullanılan mal için, hak sahibine tazminat veriliyor.

Ecrimisil Davası

Ecrimisil davası; malı, haksız yere ve kötü niyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı  olarak alınıp hak sahibine verilmesi için açılan bir dava türü olarak geçiyor. Davada aranan hukuki yarar, haksız şekilde malı kullanan kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve iyi niyetli olarak kullanmaması oluyor. Diğer bir ifade ile işgal tazminatı, bir malın, sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılmasına deniyor. Malı kullanan kişi gerçek ya da tüzel kişi olabiliyor. Malın kullanılmasında malın sahibinin bir zarara uğrayıp uğramadığı veya işgal edenin kusurlu olup olmaması bir önem arz etmiyor.

Ecrimisil ve Kira Ayrımı

Ecrimisil, kira ile çok fazla karıştırılsa da aralarında birçok fark bulunuyor. Ecrimisil, geriye dönük olarak hesaplanmakla birlikte, hazine taşınmazının, idare izni olmadan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından işgal ya da tasarruf edilmesi durumunda alınıyor. Ecrimisil ve kira arasındaki farkları şu şekilde sıralanıyor;

– Kira, devlet mallarının bir idare şekli olup, ecrimisil idare şeklinde olmuyor.
– Kiralarda sözleşme bulunuyor fakat ecrimisilde tazminat söz konusu oluyor.
– Kira geleceğe yönelik, ecrimisil ise geçmişe yönelik oluyor.
– Kira alacaklarının ödenmemesi durumunda 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümleri, ecrimisilde ise 6183 sayılı kanun uygulanıyor.
– Kiradan dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıklarda adli yargıya, ecrimisilde ise idari yargıya gidiliyor.

Ecrimisil Bedelinin Belirlenmesi

Ecrimisil bedelenin belirlenmesinde, taşınmaz malın değerini etkileyecek birkaç unsur bulunuyor. İzinsiz inşaat yapmak ve kullanmak, kiraya verilen taşınmaz mallarda kira süresinin sona ermiş olmasına rağmen sözleşme yenilenmeden kullanımı sürdürmek, tahsisli ya da kamu hizmetinde kullanılması için kiralanmış binanın bir bölümünü işgal etmek, ecrimisil alma hakkını ortaya çıkarıyor.

Ecrimisil bedelinin belirlenmesinde taşınmaz malın değerini etkileyen unsurlar şu şekilde sıralanıyor;

– Taşınmazın imar durumu,
– Taşınmazın yüzölçümü,
– Taşınmazın niteliği,
– Tarım arazileri için verimi,
– Altyapı hizmetlerinden yararlanılması durumu,
– Taşınmazın konumu,
– Taşınmazın işgalinden önceki haliyle kullanılması durumunda elde edilebilecek olan gelir,
– Aynı yer ya da mahalde bulunan, emsal nitelikleri taşıyan taşınmaz mallar için oluşan kira bedelleri ya da ecrimisiller gibi her türlü objektif ölçüler.

İşgalci ve İşgal Şekilleri

Taşınmaz malın kullanımında, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, malın zilyetliğini, yetkili idarenin izni, sahibinin onayı ya da muvafakati dışında eline geçiren ve elinde tutan ya da herhangi bir şekilde bu malı kullanan, tasarrufunda bulunan gerçek ya da tüzel kişiler işgalci olarak adlandırılıyor.

İşgal şekilleri; izinsiz inşaat yapmak, izinsiz kullanmak, kiraya verilen taşınmaz mallar için belirlenen kira süresinin dolmasına rağmen, sözleşme yenilenmeden kullanıma devam etmek, tahsisli ya da kamu hizmeti için kullanılmak amacı ile kiralanan binanın bir kısmını işgal etmek olarak sıralanıyor.
 
Ecrimisile Karşı İtiraz Hakkı

Takdir edilen ecrimisler, takdir tarihi itibariyle on beş gün içerisinde ‘Ecrimisil İhbarnamesi’ adı ile düzenleniyor ve işgalciye tebliğ ediliyor. Tebliğ tarihi itibariyle vatandaşın ya da vekilin, otuz gün içerisinde idareye dilekçe vererek itirazda bulunma hakkı oluyor. İdare, otuz gün içerisinde olumlu veya olumsuz bir ecrimisil tutanağı düzenliyor ve ilgiliye tebliğ ediyor.

Tebligatın ardından altmış gün içerisinde idari yargıda ecrimisil ihbarnamesi için ya da ecrimisil düzeltme ihbarnamesi için iptal edilmesi adına dava açılması mümkün oluyor.

Ecrimisil ihbarnamesine karşı bir dava açılması durumunda, ecrimisil tutarının tahsil edilmesinin önüne geçilemiyor. Yürütmeyi durdurma talepli dava açılması durumunda ve mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda, dava sonuçlanıncaya dek tahsilat işlemleri duruyor. İdare tarafından itiraz söz konusu olursa mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına dair karar verilmesi halinde, idare tahsilat işlemlerine devam edebiliyor.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


1 YORUM


  1. Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'td_comment' not found or invalid function name in /home/emlakdanismanlar/public_html/wp-content/plugins/ad-inserter/ad-inserter.php on line 8274

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz