Elden Ödenen Kira İspatlanabilir mi?

 

Günümüzde aslında hemen hemen tüm işlemler banka hesap numaraları üzerinden gerçekleşmekte olup, banka hesaplarında kayıtlı tutulması sonucunda yapılan işlemlerin hepsinin kanıtı bulunmaktadır. Bu tabi ki kira ödemeleri için de geçerli olup, mülk sahibine kiralar günümüzde banka hesap numaralarına yatırılarak gerçekleşmektedir. Aksi zaten pek yasal bir durum olarak görülmediği gibi elden vermek ise oldukça tehlikeli bir hal aldırır. Elden ödenen kira ise bazen verdiğiniz halde verilmedi olarak görülmesi ispat etmenizi zorlaştırırken sizleri ödediğiniz halde borçlu duruma düşürmektedir. Bu durum tabi ki elden ödenen kiranın tehlikeli olduğuna işaret eder. Özellikle kiraların oldukça yüksek olduğu bu günlerde kendinizi tehlikeye atmamalısınız. Eğer ki böyle bir durumla karşılaşmışsanız elden ödenen kira ispatlanabilir mi konusu gündeme gelmektedir.

Elden Ödenen Kira

 

Kiracı ile ev sahibi arasında yaşanmakta olan elden ödenen kira sorunu, banka yolu ile ödenmesi durumunda ispatlanabilir niteliği bulunmaktadır. Fakat direk hiçbir belge olmadan elden verilen kira, büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Bununla ilgili bir kişi mağdur olmuş olup, ev sahibi evin kirasını vermediği yönünde kiracısını mahkemeye vermiştir. Buna göre ise yapılan dava ve sonucu hakkında sizlere yazımızın devamın de bilgiler paylaşacağız. Bu bilgilere göre elden ödenen kira ispatlanır mı konusunda açık bir bilgi etmiş olacaksınız.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Esas: 2013/11466

Karar: 2013/14907

TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI

KİRACININ KİRA BEDELİNİ ELDEN ÖDEDİĞİ İDDİASININ İSPAT ŞEKLİ

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye, alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, temerrüt sebebiyle kiralananın tahliyesi ile 8.000. TL kira alacağının tahsiline ilişkindir. Mahkemece tahliye davasının kabulüne,8000. TL kira alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının 01.01.2011 başlangıç tarihli, bir yıl süreli kira sözleşmesi ile davacının taşınmazında kiracı olduğunu, 10.09.2012 keşide, 12.09.2012 tebliğ tarihli temerrüt ihtarına rağmen davalı kiracının 01.03.2011-1.12.2011 tarihleri için aylık kira 350 TL den, 01.01.2012-01.09.2012 tarihleri için aylık kira 500 TL’den toplam 8000 TL kira bedelini yasal 30 günlük sürede ödemediğini bu sebeple de davalının temerrüde düştüğünü ileri sürerek kiralanandan tahliyesini ve 8000 TL kira alacağının tahsilini talep etmiştir. Davalı, kira bedellerini elden ödediğini, sadece 2012/ Haziran ayından itibaren aylık 400 TL’den altı aylık 2400 TL kira borcunun bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece temerrüt nedeniyle tahliyeye ve 8000 TL kira alacağının tahsiline karar verilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalının tahliyeye ilişkin ve aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalının ödemeye ilişkin temyiz itirazlarına gelince; davalı kiracı 2012/ Haziran öncesi kiraları elden ödediğini savunmaktadır. Bu durumda kira borcunun ödendiğini kanıtlama yükümlülüğü davalı kiracıdadır. Davalı kiracı ödeme savunmasını yazılı belge ile kanıtlayamadığına göre delil listesinde ”her tür kanıt ” demek suretiyle yemin deliline de dayanmış olduğundan davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte yazılı nedenlerle tahliyeye ilişkin hükmün ONANMASINA, yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davalıdan alınmasına, 06.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz