Emlakçı Komisyonu Hakkında Cevabını Bilmeniz Gereken 5 Soru 

Emlakçılar emlak kiralamak ya da satın almak isteyen kişiler ile Emlaklarını satmak ya da kiralamak isteyen tarafları bir araya getirmekte ve bu hizmet için de belirli oranlarda komisyon tahsil ederek gelir kazanmaktadır. Alıcı ile satıcıyı bir araya getiren emlakçıların sunmuş oldukları bu hizmet için tahsil etmiş oldukları emlakçı komisyonu hakkında cevabını bilmeniz gereken 5 soru ise şöyle:

Kiralama İşlemlerinde Emlakçı Komisyonu Ne Kadar Ödenir?

Emlakçıdan kiralık daire ya da işyeri tutmanız durumunda 1 yıllık kiralama bedeli tutarının yüzde 10’u oranında komisyon ödemeniz gerekmektedir. Aylık kiralama bedeli 2 bin lira olan bir daire tutmanız durumunda yıllık kiralama bedeli olan 24 bin liranın yüzde 10’u tutarına denk gelen 2 bin 400 lirayı emlakçı komisyonu olarak ödemeniz istenir. Bu tutar sadece kiralayan taraftan alınmakta olup bir defaya mahsus olarak ödenir.

Emlakçı Alım Satım Komisyonu Olarak Ne Kadar Ödeme Yapılır?

Emlakçı üzerinden yapılan emlak alım satım işlemlerinde hem alıcı hem de satıcı taraftan olmak üzere yüzde 2 oranında komisyon tahsilatında bulunulur. Emlak satış bedeli üzerinden yapılan bu hesaplamada elde edilen rakam her iki taraf içinde ayrı ayrı tahsil edilmektedir. Yani 200 bin liralık bir daire satışında tahakkuk eden komisyon olan 4 bin liralık rakamı hem satıcı hem de alıcı olan taraf ayrı ayrı ödemekte, emlakçı bu satıştan toplamda 8 bin lira komisyon kazanmaktadır.

Emlak Komisyonu Yüzde 3 mü Yüzde 2 mi?

Bu konu ile alakalı son dönemlerde bir karmaşıklık yaşandığı görülmektedir. Bazı emlakçılar odaları ile yaptığımız görüşmelerde emlak komisyonunun Mega şehirlerde Yüzde 2 Büyük Şehirlerde halen yüzde 3 olarak ön görülmektedir. Bu farklılık tamamiyle emlakçılar odasının belirlediği ve yoğunluğa göre uyguladığı rakamlardır. İstanbulda komsiyon oranı Yüzde 2 iken Sakarya Bölgesinde Halen Yüzde 3 Olarak komisyon alınmaktadır.

Emlakçıya Ödenen Komisyon Geri Alınabilir Mi?

Emlak alım satım ve kiralama işlemleri için ödenen komisyonun geri alınması ancak sözleşme imzalanması ve bu sözleşmede yer alan maddelerin yerine getirilmemesi durumunda geri alınabilmektedir. Örneğin kiralık daire sözleşmesi imzalayan bir kişi bu dairenin sözleşmede belirlenen süre zarfında teslim edilmemesi durumunda sözleşmesini iptal ederek ödemiş olduğu komisyonu geri alabilmektedir. Ancak kişinin kendisinden kaynaklanan her türlü iptal işleminde komisyonun geri iadesi kesinlikle söz konusu değildir.

Günceleme : Emlakçı Komisyon oranları Toplamda Yüzde 3 Olarak Güncellenmiştir.

https://www.emlakdanismanlari.com/2018-emlakci-komisyon-oranlari-ne-kadar-7164.html

Emlakçı Komisyon Sözleşmesi Nasıl Yapılmaktadır?

Emlakçılardan yapılan her türlü satış ve kiralama işleminde komisyon ödenmeden önce mutlaka sözleşme imzalanmalıdır. Emlakçı komisyon sözleşmesi örneği ise şu şekildedir:

Bir taraftan …………………………… adresinde mukim …………………………………… (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………… ………………………………. adresinde mukim ………………….……………. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda bir gayrimenkul satış sözleşmesi yapmışlardır.

1-Satıcı, maliki olduğu ……………. İli, ………….. İlçesi, …………………………………………, …… Ada, ….. Pafta, ….. Parselde kayıtlı ……….. metrekare gayrimenkulü toplam …………………………………….. karşılığında alıcıya satmıştır. Alıcı da yukarıda bilgileri verilen gayrimenkulü toplam ……………………………… karşılığında satıcıdan almıştır.

2-Alıcı, ödemekle yükümlü olduğu satım bedeli olan ………………………………. Alıcı tarafından satıcıya işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren …..gün sonra nakit olarak ödenecektir.

3-Satıcı, alıcı tarafından satım bedeli ………………………………..nin ödenmesiyle birlikte adına olan sözleşmeye konu gayrimenkulün alıcı adına tescili için tapuda satış işlemlerini gerçekleştirecek ve gayrimenkulün alıcı adına tescilini sağlayacaktır.

4- Yukarıda ada, pafta ve parseli belirtilen gayrimenkul üzerindeki ipotek, şerh, irtifak, haciz ve diğer kısıtlayıcı tüm ayni veya şahsi haklar satıcı tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren …. gün içerisinde kaldırılacaktır.

5- İş bu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen gayrimenkul üzerindeki tüm kısıtlamaların satıcı tarafından kaldırılmaması veya herhangi bir nedenle kaldırılamaması durumunda alıcı işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Satıcı, alıcının bu tek taraflı fesh etme hakkını peşinen kabul taahhüt ve beyan eder. Gayrimenkul üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmaması ve bu nedenle sözleşmenin fesh edilmesi halinde satıcı alıcıya ……………………….. cezai şart ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

6- Yukarıda ada, pafta ve parseli belirtilen gayrimenkulün satımı konusunda alıcı adına …………………………………., satıcı adına ……………………………………………………. aracılık ve komisyonculuk hizmetinde bulunacaklardır. Bu emlak komisyonculuğu karşılığında satıcı %2, alıcı %2 olmak üzere toplam %4 komisyon ve danışmanlık ücretini alıcı ve satıcı bu hizmeti verenlere ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder. İş bu danışmanlık ve komisyonluk ücretinin %50 sini ………………….. diğer %50 sini ise ……………………… kendi aralarında eşit olarak paylaşacaklardır.

7- Alıcı veya satıcı iş bu sözleşmeden vazgeçtiği takdirde haksız olarak sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ……………………. cezai şart ödemeyi kabul taahhüt ve beyan eder. Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde bile komisyon ve danışmanlık yapanların ücretlerinin eksiksiz olarak ödeneceğini alıcı ve satıcı peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.

8- İş bu gayrimenkulün satışı aşamasında her türlü harç, vergi ve diğer gider kalemlerini taraflar yasal sorumlulukları çerçevesinde kendi üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul taahhüt ve beyan eder.

9- Satıcı, kullanmakta olduğu satım konusu gayrimenkulün alıcı adına tescilinden itibaren en geç ( 5 gün içerisinde) ……/……/2017 tarihinde boş ve temiz olarak alıcıya teslim edecektir. Aksi halde gayrimenkulde fuzuli şağil konumuna düşecektir.

10- İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde Kadıköy mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 11- Taraflar 2 sahife ve
11 maddeden oluşan iş bu sözleşmeyi ……/……/2017 tarihinde (……) nüsha olarak tanzim, teati ve imza etmişlerdir.

SATICI ALICI
ŞAHİT ŞAHİT
KOMİSYONCU/DANIŞMAN KOMİSYONCU/DANIŞMAN

Kaynak:Emlakdanismanlari.com

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz