Eve Gelen İcra Memuru Ne Alabilir?

Borçlu olan kişinin borcunu vadesi gelmesine rağmen ödememesi durumunda alacaklı olan kişinin borcunu tahsil etmek için icra takibi başlatma hakkı bulunmaktadır. Eve gönderilen tebligata rağmen borçlu olan kişinin borcunu ödememesi durumunda evine icra gönderiliyor. Peki, eve gelen icra memuru ne alabilir?

Eve İcra Gelirse Ne Alabilir?

Yapılan kanuni değişiklik ile beraber borçlunun ya da borçlu ile aynı evde kalan diğer aile üyelerinin yaşamlarını sürdürmeleri için zorunlu olan eşyaların haczedilmesi yasaklanmaktadır. Buna göre evde bulunan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, koltuk takımı gibi kullanımı zorunlu olan eşyalara haciz uygulanamıyor. Ancak kurutma makinesi, televizyon ve bilgisayar gibi kullanımı zorunlu olmayan eşyalara haciz gelebiliyor.

Haciz:

1 – Talep Müddeti

Madde 78 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmişise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.

(Değişik: 6/6/1985 – 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.

Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vuku bulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.

2 – Hacze başlama müddeti:

Madde 79 – İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.

(Değişik fıkra: 6/6/1985 – 3222/10 Md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikâyetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir.

(Ek cümle: 17/7/2003-4949/19 md.) Resmî sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.

Haciz yapan memurun yetkisi:

Madde 80 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 Md.) İcra memuru haczi kendi yapabileceği gibi yardımcı veya katiplerinden birine de yaptırabilir. Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır. Talep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmağa vesaire eşyayı göstermeğe mecburdur. Bu yerler icabında zorla açtırılır.

(Değişik: 18/2/1965 – 538/45 Md.) Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal edilebilir.

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz