Düzenleme öncesinde, 4706 sayılı kanuna göre, mülkiyeti hazineye ait olan arsaların üzerinde bulunan yapılara yönelik olan ibare “31.12.2000 öncesi yapılar” olarak geçiyordu. Fakat

Eyüplü Vatandaşlar Tapularına Kavuşuyor!
Eyüplüler için mülkiyet sorunu ortadan kalkıyor, yapılan yeni düzenleme sayesinde tapularına kavuşuyorlar. 
Düzenleme öncesinde, 4706 sayılı kanuna göre, mülkiyeti hazineye ait olan arsaların üzerinde bulunan yapılara yönelik olan ibare “31.12.2000 öncesi yapılar” olarak geçiyordu. Fakat binlerce Eyüplü vatandaşın yüzünü güldürmesini sağlayacak, onları tapularına kavuşturacak değişiklik ile söz konusu ibare, “19.07.2003” olarak değişti.
4706 sayılı kanunda söz konusu durum ile ilgili açıklama şu şekildeydi;
“Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen” Hazineye ait taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az dörtte biri peşin ödenmek üzere üç yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir.”
Mevcut durumda, 31.12.2000 tarihinin sonrasında hazine arazisine yapılmış olan yapılar için tapu verilmesi mümkün değildi. Yapılan değişiklik sayesinde, söz konusu tarihin 19.07.2003 olması ile birlikte, Eyüplü vatandaşların mülkiyet sorunu çözüldü. Mülkiyeti hazineye ait olan arsaların üzerindeki yapılandırma 19.07.2003 tarihi öncesinde olan Eyüplü vatandaşlar, belediyeye başvurularını yapabilirler.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.