Hasılat Kirası Nedir?
Mal sahibinin kiracıya, ürün veren bir malın kullanım hakkını ve ürünlerin devşirilmesi hakkını bir kira karşılığında vermesi, hasılat kirası sözleşmesi olarak karşımıza çıkıyor.
Hasılat Kirası Sözleşmesi
Bir üretim etkinliği sonucunda meydana gelen ürünlerin maddi olarak karşılığına hasılat deniyor. Hasılat kirası sözleşmesi ise ürün veren bir malın, bir kira bedeli karşılığında kiracıya bırakılması olarak karşımıza çıkıyor. Hasılat kirası sözleşmesinde kiralayan kişi, kiralamış olduğu yerin işletmesini kendi sorumluluğuna alır. Bu durumun karlılığı da hasılat bedeli olabiliyor.
Hasılat Kirası Sözleşmesi Örneği
MADDE 1- 
TARAFLAR :
Bir tarafta ……………………………. adresinde ikamet eden ……………………… ile diğer tarafta ……………………………….adresinde ikamet eden ……………………… arasında aşağıdaki koşullarla bir hasılat kirası sözleşmesi akdolunmuştur.
İşbu sözleşmede ;
……………………….. “kiralayan”
……………………….. “hasılat kiracısı” olarak anılacaktır.
MADDE 2- 
KONU :
İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti kiralayana ait olan …………………………. bahçesinin  2 yıl süreyle hasılat kiracısına kullanmak ve semerelerinden yararlanmak üzere yıllık 2.500.- YTL. karşılığında kiralanmasıdır.
MADDE 3- 
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Kiralayan, sözleşme konusu ………………………….. bahçesini, işbu sözleşmede öngörülen kullanmaya ve işletmeye elverişli bir durumda, kullanması ve semerelerinden yararlanması için, ../../200.. tarihinde başlamak ve 2 yıl devam etmek üzere hasılat kiracısına bırakacaktır. Sözleşme süresi boyunca kiralayan, kiralananı kullanmaya ve işletmeye, elverişli durumda bulundurmaya devam edecektir. Kiralanan bahçenin vergi ve mükellefiyetlerini ödeme borcu kiralayana aittir.
Hasılat kiracısı, kiralanan ………………………….. bahçesini kendi malı gibi kullanmak, iyi işletmek ve iyi halde muhafaza etmekle yükümlüdür. ………………………………… bahçesi için gereken her türlü bakım ve iyileştirme çalışmaları, ağaçların ilaçlanması, toprağın gübrelenmesi ve sulanması da dahil olmak üzere tüm masraflar hasılat kiracısına aittir. Hasılat kiracısı, sözleşme süresi boyunca bahçeden elde edilecek üründen dilediği gibi yararlanabilir. Buna karşılık kiralayan her yıl 2.500.- YTL. kira bedeli ödeyecektir. İlk ödeme 3 ay sonra bahçeden ilk ürün alınınca yapılacaktır. Buna ek olarak hasılat kiracısı, her yıl meyveler toplandığı zaman gönderme masrafları kiralayana ait olmak üzere ona 50 kg. meyve verecektir. Kira süresinin bitiminde taraflarca aksi kararlaştırılmadığı taktirde hasılat kiracısı, ……………………………… bahçesini aldığı şekli ile kiralayana teslim edecektir.
Hasılat kiracısı, kira süresinin bitiminde ……………………………… bahçesini boşaltmadığı taktirde, kiralayanın bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir. Hasılat kiracısı, ……………………………. bahçesini sadece sözleşmede belirtilen amaçla kullanabilir. Bunun dışında bahçede başka herhangi bir şey yetiştirilmeyecek ve bahçeye inşaat yapılmayacaktır.
MADDE 4- 
YETKİLİ MAHKEME :
İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ………………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde ………………………….’ da iki nüsha olarak imzalanmış ve teati edilmiştir..
              Hasılat Kiracısı                     Kiralayan
Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz