Hazine Arazisi Nasıl Satın Alınır?

/ 8 Kasım 2017 / 6.741 / yorumsuz

Hazine Arazisi Nasıl Satın Alınır?

Hazine taşınmazları için yapılan satış işlemlerinde üç seçenek bulunuyor. Bu seçenekler; genel hükümlere göre, doğrudan ve özel kanunlara göre satış olarak sıralanıyor.

Hazine Arazisi Satın Almak
Hazine taşınmazları için yapılan satış işlemlerinde üç seçenek bulunuyor. Bu seçenekler; genel hükümlere göre, doğrudan ve özel kanunlara göre satış olarak sıralanıyor.
Hazine Arazisi Satış Şartları
Hazine taşınmazlarının satışlarında üç farklı yöntem bulunuyor. Genel hükümlere göre satış, doğrudan satış ve özel kanunlara göre satış olarak gerçekleştirilebiliyor. Hazine arazisinin satış işlemlerinde ihaleye katılabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Yönetmelikte bu şartlar şu şekilde sıralanıyor;
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) İşin gereğine göre defterdarlık veya mal müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

Hazine Arazisi Satın Almak İçin Başvuru
Hazine arazisi satın almak isteyen kişilerin, söz konusu arazinin ilgili olduğu ilçelerde mal müdürlüğü, illerde Defterdarlık Emlak Müdürlüğü ya da Milli Emlak Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. 
Başvuru esnasında bulundurulan dilekçede, satın alınacak olan hazine arazisinin özellikleri ve açık adresinin bulunması gerekiyor.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  


Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.