Hisseli Tapularda Satıştan Haberi Olmayan Hissedarlar Dava Açabilir mi?

Hisseli tapudaki diğer hissedarların haberi, onayı olmadığı halde yapılan satış sonucunda yapılabilecek şeyler nelerdir? Diğer hissedarlar nasıl bir yol izlemeli?
Hisseli gayrimenkullerde hissedarlardan biri, hissesini diğer bir hissedara satmak istediği takdirde tapudan ihtarname çekmesi gerekmektedir. Fakat hissedar bu hisseyi satın almak istemiyorsa bu durumu yazılı bir şekilde bildirmesi gerekiyor. Bu durumda hissedar, hissesini istediği herhangi birisine satabilir.

Fakat bu süreç yaşanmadan, hissedarlardan biri hissesini başkasına satmak isterse diğer hissedarlar satışı iptal ettirmek için dava açabiliyor. Aşağıda belirttiğimiz şekilde gerçekleşebilir;

…… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI             :
VEKİLİ             :
DAVALI             :

KONU               : Tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ       : … TL

AÇIKLAMALAR       :
1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni haberdar olmuştur.

2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen Müvekkilin miras bırakan annesi  oldukça düşük bir  bedelle mal kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun,  Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER        : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrimenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz