Yollar ile sınırlanan, çoğunluğu parsellere bölünmüş olan arsa ve söz konusu arsayı kaplayan yapılar takımına ada deniyor. İmar planındaki esaslar göz önüne alındığı zaman söz konu

İmar Adası ve İmar Parseli Nedir?
Yollar ile sınırlanan, çoğunluğu parsellere bölünmüş olan arsa ve söz konusu arsayı kaplayan yapılar takımına ada deniyor. İmar planındaki esaslar göz önüne alındığı zaman söz konusu haline de imar adası deniyor.
 
İmar parseli ise, İmar Kanunu, yönetmelik esasları ve imar planı göz önünde bulundurulup düzenlenmiş imar adaları içerisindeki kadastro parsellerine deniyor.
Söz konusu yönetmelik esaslarını, belediye ve mücavir alan sınırlarıyla bu sınırlar dışında düzenlenmiş olan uygulama imar planı alanları içindeki binalı ya da binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsayan İmar Kanunu’nun 18. maddesi şu şekilde;   
                            
Madde 18 – İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.
Düzenleme sınırı ile birlikte, imar adalarının plana göre yol, meydan, park, otopark, yeşil saha gibi umumi hizmete ayrılan alanları ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sınırlar belirleniyor. Ve bu düzenleme sınırı ile, imar adaları için ayrı ayrı düzenlenen ve meydana gelen parsellerin, oluştuğu kadastro ve imar parselleri, kadastro ve imar parsellerinden alınacak olan düzenleme ortaklık payı, malikin muvafakatıyla terk edilen alanlar ile kamulaştırılmış olan alanların miktarı da belirtilebiliyor. 

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.