İmar Affı Kanun Tasarısı Tam Metni

/ 3 Mayıs 2018 / 10.871 / 20 Yorum

İmar Affı Kanun Tasarısı Tam Metni

İmar Affı Kanun Tasarısı Tam Metni

İmar affı başta olmak üzere içerisinde çok sayıda değişikliği barındıran Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı yapılan görüşmelerin ardından Meclis çatısı altından geçirildi. Çıkarılan yeni kanunda en önemli madde elde edilecek olan gelirin nerede ise tamamının kentsel dönüşüm projelerinin desteklenmesi için kullanılacak olması olarak öne çıkıyor.

Hazine Arazileri ve Boğaz Manzarası Olan Taşınmazlarda Dâhil!

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan tüm kaçak yapılar imar affı hakkından yararlanabilecek. Buna Boğaz öngörümü üzerinde yer alan kaçak yapılar ile Hazine arazileri üzerinde yer alan kaçak yapılarda dâhil edildi. İşte imar barışı kanun tasarısı tam metni;

MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması ile dönüşüm projelerine finans sağlayarak dönüşüm daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla;

– 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıların, yapı sahiplerinin müracaatları üzerine ve beyanına göre hazırlanacak Yapı Kayıt Sistemine işlenmesi,

– Bu yapılara su, elektrik ve doğalfaz bağlanabilmesi, yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilmesi,

– Maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmesi,

– Yapı Kayıt Belgesinden elde edilecek gelir, genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Bu gelirler, şehirlerin yeniden inşaa ve imarında kullandırılması,

yönünde düzenleme yapılmıştır.

İMAR BARIŞI KANUN TASARISI METNİ

MADDE 16- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu’yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katma kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin .bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.

Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Birinci fıkrada belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hâzineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşırtmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 17- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6- İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31/12/2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilir.

Kira süresi içerisinde kira ödemelerini düzenli şekilde yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi tekrar uzatılabilir veya bu araziler kiracılara doğrudan satılabilir. Bu arazilerin satışında 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan araziler için bu Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası, bu tarih itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan araziler için ise 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Hâzineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

 

 


Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.
Cemal Çömlek

lk çalışmalarımı TOKİ-Emlak yönetimi bünyesinde halkla ilişkiler alanında gerçekleştirdim.İşletme lisans derecesi sahibiyim. Bilgi birikimlerimi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.

İmar Affı Kanun Tasarısı Tam Metni (20 Yorum)

 1. Merhabalar, evimizde ek var bu sebeple başvuru yapmak istiyoruz. Ancak mülk hali hazırda vefat eden babamızın üzerine. Vefattan sonra üç mirasçı üzerine veraset intikal yapıldı. Başvuru yapabilir miyiz, mümkünse kim nasıl yapacak? Bilgilendirirseniz seviniriz. Saygılar

 2. HAZİNE ARAZİSİNE YAPMIŞ OLDUĞUM BİR DAİRE VE AMMAR VAR YAPI BELGESİNİ ALDIM BELEDİYEDEN KAPI NUMARASI İSTEDİM AMA VERİLEN CEVAP BİZ KAPI NUMARASI VEREMEYİZ ORAYI BELEDİYE PARK YAPACAK DENDİ

 3. arsa üzerine kurulmuş halı saha için imar barışı yapacağız halı saha beyanda hangi tip yapı olarak müracata yazılacaktır.

  • Merhaba, halı saha için Belediyeden ruhsat alabilirsiniz. Şayet ruhsat alınamayacak durumda ise yine kapalı alanlar için ticari yapı olarak yapı kayıt belgesi için başvurabilirsiniz.

 4. apartman altında fırın bulunan bir işyeri için fırın için imar barışı yaparsak fırın ruhsatı labilirmiyiz

  • Merhaba,

   Ev altına artık fırın ruhsatı vermiyorlar diyebiliyorum. Dolayısıyla apartmanda fırın ruhsatı almak için önce kat maliklerinden onay almanız gerekiyor.

 5. Hazineye ait tarlayı 40yıldır ekiyoruz. Tapusunu alabilirmiyiz. Rayiç bedel nasıl hesaplanır. Metrekare si kaç TL olur

  • Hazine arazilerin satın alımı ile ilgili milli emlak büroları ile görüşmeniz gerekiyor. Milli emlak ihtiyaçları doğrultusunda satıp satmama kararı alabilir.

 6. Bağ evimde elektrik telefon aboneliğim var imar barışı ile su oboneliği alabilirmiyim yada imar affı ile alabilirmiyim

  • Şuanda tüm kaçak yapılar ile alakalı bir bildiri var. Özellik olarak net bir şey ortaya çıkmış değil. Şu anki açıklamalara göre tüm riski olmayan kaçak yapılar için yapı kayıt belgesi alınacak.

 7. Arsamız ve mustakil evimiz uzerinde ilköğretim tesis alanı şerhi kondu ve 10 yıldır magduruz odenek yok diye bekletiyorlar bize bir faydası olurmu yer kendimize ait sorun ödenek yok diye kamulastırmıykr şerhi de kaldırmıyorlar

  • Merhaba, 10 yıl uzun bir süre. Kurumlar tarafından konulan şerhlerin belirli bir zaman aşımı bulunuyor. Kamulaştırmadan dolayı herhangi bir ödeme almadıysanız ve herhangi bir işlem yapılmadıysa bir avukatla görüşerek şerhi koyan kuruma dava açabilir veya dava öncesinde şerhi kaldırmak için girişimlerde bulunabilir.

 8. Belediyenin vermiş olduğu kapı nunarası Tapudakinden farklı satış yapılmak istendiğinde banka kredi ret veriyor acaba yasa kapsamında bu hata düzeltilebiliyor mu?

  • İmar affı kapsamında verilecek olan Yapı kayıt belgesinin sizin durumunuzla bir bağlantısı yok. Kapı numaraları yanlışlıkları kat malikleri arasında anlaşılarak düzeltilebilecek bir durumdur.

    • Burada önemli olan, tapu kayıtlarında yazan numara ile oturduğunuz daire numarasının aynı olup olmamasıdır. Bu numaralar tapu dairesi ile uyuşmuyorsa zaten bütük sıkıntı var demektir. belediyede uyuşmama sorunu bir şekilde çözülebilir bir durumdur.

 9. Yapı ruhsatı zaman aşımına uğramış müteahit vefat etmiş ve oğlu bu evi sattıysa ve arada iskanı müteahit akcak diye bir sözleşme yoksa bide müteahitin sgk borçlarını varisi olan oğlu ödemişse bu metahitin sgk daki açık olan dosyasını oğlu nasıl kapatcak

  • Vefat eden müteahhit oğlu mirası intikal aldıktan sonra işlemleri takip edebilir. Önemli olan burada varis olan kişi işlemi takip etme niyetinde olup olmadığı. Yapı ruhsatının dolması ruhsatın tekrar yenilenmesini gerektirir. Bununla alakalı ilgilenen bir olmaz ise tüm kat malikleri olarak iskan ile ilgili takipleri sizin yapmanız gerekebilir.