İmar Barışından Sonra Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

 

20 Eylül 2018 tarihi itibari ile imar barışı affı gündeme gelen konular arasında yerini alırken, imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlar için son 10 güne girilerek 31 Ekim 2018 tarihinde son başvurular alınacaktır. Başvuruda bulunan vatandaşlar için ücret yatırmak için Aralık ayının son gününe kadar müddet vardır. Başvuruda bulunarak ücreti ödeyen vatandaşlar ise imar barışından sonra tapu işlemleri nasıl yapılır konusunda merak ederek, bu konuda bilgi edinmek istemektedir. Buna göre bizde sizler için imar barışı başvurusu sonrası tapu işlemleri hakkında bilgileri derledik.

İmar Barışı Sonrası Tapu İşlemleri

 

İmar barışı yasasına uyan ve başvuruda bulunan vatandaşlar için tapu işlemleri de belirlenmiş olup, buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelge hazırlamış ve yayınlamıştır. Bu genelgeye göre istenilen evraklar ve gerekli olan belgeler belirtilerek imar affından sonra tapu işlemleri hakkında birçok bilgiye yer vermişlerdir. Yayınlanan bilgiler içerisinde 6 madde yer almakta olup, bunları takip ederek tapularını alabilirler. Başvuran vatandaşlar ücreti ödedikten sonra bu maddeleri uygulamalıdır. Ücreti ödemeyen kişiler için başvuru tapu almak için yeterli gelmeyecektir.

İmar barışı başvurularının son 10 gününe girmişken başvuruda bulunan vatandaşların merak ettikleri konular arasında yerini alan imar barışı sonrası tapu işlemleri konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı ve açıkladığı maddeler arasında ise;

1- Kadastro Müdürlüğü tarafından gönderilen Yapı Kayıt Belgesi/Belgeleri, Zemin Tespit Tutanağı (Ek-1), LİHKAB/SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunduğunun tespit edilmesi halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden veya kurumundan alınan belge,

2- Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarca imzalanan ve elektronik ortamda 200 dpi çözünürlükte siyah beyaz taranmış olarak (üzerinde mimarın kaşesi ve imzası bulunan .tif formatında düzenlenmiş CD ) (12.10.2018 tarih ve 27553936-120.18(020)- E.2857391 sayılı Makam Oluru ile Değişik İfade) tapu müdürlüğüne belediye onayı alınmaksızın ibraz edilen proje, (Kat mülkiyeti tesis edilmeyecek yapılar için istenmeyecektir.)

3- Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,

4- 2014/2 Sayılı Genelge kapsamında zorunlu deprem sigortası,

5- (12.10.2018 tarih ve 27553936-120.18(020)-E.2857391 sayılı Makam Oluru ile Değişik Paragraf) Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin yatırıldığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi, (İbadethaneler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanılmayan yapıları için belge bedeli alınmayacağından bu taşınmazlar için yapılan taleplerde bedele ilişkin tespit yapılmayacaktır.)

6- (12.10.2018 tarih ve 27553936-120.18(020)-E.2857391 sayılı Makam Oluru ile Değişik Paragraf) Daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin yatırıldığının TAKBİS üzerinden tespitinden sonra ilgili tapu müdürlüğünce ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ibraz edilmek üzere, Yapı Kayıt Belgesine konu yapıya (Mahalle/Sokak/Bina NoAda/Parsel/Pafta No) ve söz konusu yapıdaki bağımsız bölümler veya sair tesisler ile maliklerine ait bilgileri içeren bir yazının düzenlenerek başvuru sahibine verilmesinden sonra, ilgili vergi dairesince ilgililere verilen ve söz konusu yapıya ilişkin olarak 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında belirtilen harcın tahsil edildiğine ilişkin 59 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan belge, ile müracaat edilmesi üzerine tapu müdürlüğünce işleme ilişkin döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilerek tapu sicilinde gerekli tescil işlemi gerçekleştirilir.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz