İmar Planı İçin İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İmar planlarının askıya çıktığı otuz günlük süreç, planlara itiraz edilme hakkını veriyor. İmar planı itirazı için dilekçe nasıl hazırlanır?

İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bölgenin imar planları, belediye başkanlığı tarafından tespiti yapılıp gerekli yerlerde otuz günlük süre boyunca ilan ediliyor. Belediye dilediği takdirde hazırladığı itiraz dilekçesiyle, bu süre içerisinde imar planına itiraz edebiliyor. Belediye meclisine gönderilen itirazlar, on beş gün içerisinde meclis tarafından karara bağlanıyor.

Belediye İmar Planına İtiraz Dilekçesi

DURUŞMALI YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ VARDIR

…………… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI:………………………………
ADRES:………………………………..
DAVALI:………………………………
ADRES:……………………………..

TEBLİĞ TARİHİ :(*) …………………….
DAVANIN KONUSU: …………… İli, ……….. il¬çesi, ……….. Mahallesi, ………. Mevkiinde, tapunun ……… pafta, …….. ada ve ……… parsel sayısında . sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin davalı idare belediye encümeninin ……….. günlü ve ……… sayılı işleminin iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:
…………….. İli, …………… ilçesi, ……………. Mahallesi, ………… Mevkiinde, tapunun ……….. pafta, …………. ada ve …………… parsel sayısında sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde, “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerine yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

SONUÇ VE TALEP:
…………… İli, …………… ilçesi, …………….. Mahallesi, ………….. Mevkiinde, tapunun ………….. pafta, ……………. ada ve …………… parsel sayısında sayılarında adıma müvekkilim adına kayıtlı bağımsız hisseli olan taşınmazı taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin ………………….. belediye encümeninin ……………… İl İdare Kurulunun ………. tarih ve …. sayılı kararının İPTALİ ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılamanın Duruşmalı yapılmasına, (ileride avukat tutmam halinde) avukatlık ücretinin ve yargılama giderinin davalı idareden alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesi için gereğini arz ederim.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


1 YORUM


  1. Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'td_comment' not found or invalid function name in /home/emlakdanismanlar/public_html/wp-content/plugins/ad-inserter/ad-inserter.php on line 8274

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz