İnşaat Referans Belgesi Nedir?

27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu içerisinde yer alan 39. Madde kapsamına göre hazırlanan yönetmeliğe göre mühendislerin inşaat referans belgesine sahip olmaları zorunludur Peki, inşaat referans belgesi nedir?

İMO Referans Belgesi Nedir?

İnşaat mühendisinin bağlı olduğu oda tarafından hazırlanan, üyenin kendi başvurusu ve talebi üzerine hazırlanan, üyenin mesleki etkinlikleri, deneyimi, birikimi ve mesleki yeterliliğini gösterme amacını taşıyan özel bir belgedir. Bu belge C, B ve A olmak üzere 3 farklı düzeyde hazırlanmaktır.

Referans Belgesi Hangi Uzmanlık Alanlarında Verilir?

•Yapı Malzemesi,
•Yapı,
•Yapım Yönetimi,
•Geoteknik,
•Ulaştırma,
•Hidrolik Su Yapıları,
•Kıyı – Liman

Aynı mühendise birden fazla farklı alanda uzmanlık belgesi verilmesi de mümkündür.

Referans Belgesi Başvuru Koşulları 

3 farklı seviye referans belgesi bulunmakta olup her seviye için başvuru koşulları farklıdır. Bu nedenle inşaat mühendisinin başvuruda bulunacağı seviyeye göre bu koşulları taşıyıp taşımadığını araştırması gerekir. Bu koşullar şunlardır:

C Düzeyi Referans Belgesi başvuru koşulları

MADDE 7 – (1) C Düzeyi Referans Belgesi başvurusu yapabilmek için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekir:

a) En az üç yıldan beri Oda’ya kayıtlı üye olmak,

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarından birinde, en az üç yıl mühendislik deneyimi sahibi olmak ve bu hizmetleri belgelemek,

c) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olmak,

ç) Oda Onur Kurulundan hafif para cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

d) Başvurulan uzmanlık alanında en az altmış toplam kredi puanına sahip olmak.

B Düzeyi Referans Belgesi başvuru koşulları
MADDE 8 – (1) B Düzeyi Referans Belgesi başvurusu yapabilmek için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekir:

a) En az oniki yıldan beri Oda’ya kayıtlı üye olmak ya da en az beş yıldan beri Oda’ya kayıtlı üye olmak ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında tarif edilen B Düzeyi Referans Belgesi Sınavı’na katılmak,

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarından birinde, en az (a) bendinde belirtilen süre kadar mühendislik deneyimi sahibi olmak ve bu hizmetleri belgelemek; yüksek lisans ve/veya doktora derecesi almış olup da kendi uzmanlık alanında referans belgesi başvurusunda bulunan adaylar için bu süre, yüksek lisansda bir, doktorada iki yıl indirilir,

c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki koşulları sağlamak,

ç) Başvurulan uzmanlık alanında en az yüz toplam kredi puanına sahip olmak.

A Düzeyi Referans Belgesi başvuru koşulları
MADDE 9 – (1) A Düzeyi Referans Belgesi başvurusu yapabilmek için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

a) En az yirmi yıldan beri Oda’ya kayıtlı üye olmak ya da en az yedi yıldan beri Oda’ya kayıtlı üye olmak ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında tarif edilen A Düzeyi Referans Belgesi Sınavları’na katılmak,

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarından birinde, en az (a) bendinde belirtilen süre kadar mühendislik deneyimi sahibi olmak ve bu hizmetleri belgelemek; yüksek lisans ve/veya doktora derecesi almış olup da kendi uzmanlık alanında Referans Belgesi başvurusunda bulunan adaylar için bu süreler, yüksek lisansda bir, doktorada iki yıl indirilir,

c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki koşulları sağlamak.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz