İntifa hakkı nedir?

Mal sahibinin, malı bir başka kişiye devretmesi, daha doğrusu tahsis etmesi ile birlikte karşı tarafa verilen haktır. Kişi kullanma ve koruma hakkına sahiptir ancak resmi sözleşme durumlarında herhangi bir şekilde söz hakkına sahip değildir. Taşınmazın devredilmesi ya da satılması gibi durumlarda intifa hakkı sahibinin söz hakkı yoktur. Fiili ya da hukuki tasarruflar gibi belli başlı planlar çerçevesinde de intifa hakkı sahibinin herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Mal sahibinin ölümü ile birlikte intifa hakkı sahibinin de süresi dolar ancak isterse bu süre uzatılabilir ve bunun için de gerekli yasal süreç başlar. İntifa hakkı hangi durumlarda kurulabilir dilerseniz bir de bunlara maddeler halinde göz atalım.

– Kanundan doğan intifa hakkı
– Sözleşmeyle kurulan intifa hakkı
– Mahkeme kararı ile kurulan intifa hakkı

Gerekli Belgeler:
1. İntifa hakkı verilecek malın tapu senedi ve fotokopisi
2. İki tarafın da fotoğraflı nüfus cüzdanları
3. Her iki tarafında 1’er adet vesikalık fotoğrafı
4. Mahkeme kararı ile ilgili bir süreç varsa, bu karar ile ilgili mahkemece verilmiş olan resmi belge.

İntifa hakkına sahip olacak ve sahip olduğu malı bir başkasına devredecek kişi arasında belli bir sözleşmenin var olması gerekiyor ve iki tarafın da bu sözleşmede imzalarının yer alması şarttır. İntifa hakkı sözleşmesi aşağıdaki gibidir ve gerekli düzenleme de bu sözleşme üzerinden yapılır. Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi söz konusu değildir ancak mal sahibi kişinin ölümü birlikte devir teslim süreci başlar ve bu süreç dışında devretme, ya da haktan vazgeçme gibi durumlar için yasal süreç başlatmak gerekiyor, yani resmi olmayan bir şekilde vazgeçme hakkına sahipliğiniz yoktur. Sözleşme örneği için bkz:

İntifa Hakkının Terkini

1. Kanuni mirasçılar dışında, intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine
ivazsız (bedelsiz) feragat edilmesinde veya süreli intifa haklarında, sürenin dolması sebebiyle intifa hakkının terkininde, işleme konu taşınmazın ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, bildirilen değer üzerinden binde 59.4 oranında tapu harcı, kuru mülkiyet sahibinden tahsil edilir. İntifa hakkından feragat, bir bedel karşılığında yapılmakta ise, binde 16,5 oranında tapu harcı tahsil edilir.
2. İntifa hakkı sahibinin bu hakkından, kanuni mirasçı olan kuru mülkiyet sahipleri lehine bedelsiz feragat etmesi halinde, sadece terkin harcı tahsil edilir.
3. İntifa hakkı sahibinin ölümü sebebiyle terkinde, sadece terkin harcı tahsil edilir

 

………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :
Adı ve Soyadı,
T.C. Kimlik No:
Adres:

DAVALI : …….. Tapu Sicil Müdürlüğü/………

DAVA KONUSU : İntifa hakkının terkini

DAVA DEĞERİ : ……….TL

AÇIKLAMALAR :

1- ŞAHSIM, ……… ili, Merkez İlçesi, … mevkii, … ada, … pafta, … parsel’de bulunan taşınmazın malikiyim.
2- Bu taşınmaz üzerinde ……….’in intifa hakkı mevcut iken, hak sahibi …/…/2012 tarihinde vefat ettiğinden intifa hakkı sona ermiştir.

Bu sebeplere intifa hakkının terkini için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER : Tapu kaydı, nüfus kaydı ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 796/2 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğim sebeplerle davanın kabulü ile söz konusu taşınmaz üzerinde kurulu bulunan intifa hakkının terkinine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/2013

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz