İstihkak Davası Neden Açılır?

İstihkak davası, yasal ya da atanmış mirasçı tarafından; terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kişilere karşı olarak mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürmek yolu ile açılabiliyor.

İstihkak Davası

Malikin, haklı bir nedene dayanmaksızın dolaysız zilyete karşı açabileceği bir davadır. Yasal ya da atanmış mirasçı, terekeyi ya da bazı tereke mallarını elinde bulunduran kişiye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek bu davayı açabiliyor. Davada hakim, mirasçılık sıfatı ile ilgili uyuşmazlıkları çözüp; davacının istemi üzerine hakkın korunması adına davalının güvence göstermesi ya da tapu kütüğüne şerh vermesi gibi gerekli önlemleri alıyor.

İstihkak Davası Dilekçe Örneği

…………………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : 2015/…….. Esas.

İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN

HACZE İTİRAZ EDEN

(Üçünü Şahıs) : AD SOYAD VEYA ÜNVAN

KARŞI TARAF (Alacaklı) : AD SOYAD VEYA ÜNVAN

VEKİLİ :

BORÇLU : AD SOYAD VEYA ÜNVAN

KONU : Yukarıda tarafları ve numarası yazılı icra dosyası ile yetkilisi bulunduğum şirkete / şahsıma ait olan mahcuz malların haczine ilişkin itirazlarımız ve istihkak beyanımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda tarafları ve numarası yazılı icra dosyası ile alacaklı / alacaklı vekili tarafından borçlunun borcundan dolayı yetkilisi olduğum şirkete / şahsıma ait işyerine gelinmiş …/…/….. tarihinde yetkilisi olduğum şirket / şahsıma ait işyeri adresinde haciz işlemi gerçekleştirilmiştir.

2- Haciz işlemi esnasında mülkiyeti yetkilisi olduğum şirkete / şahsıma ait olan ve tarafımızca faturaları sunulan menkul mallar borçluya ait olduğu iddia edilerek haczedilip yediemin olarak şirket yetkilisi olarak şahsıma bırakılmıştır.

3- Haciz esnasında haczedilen menkullere ait bütün faturalar ve işyerine ait vergi levhası ibraz edilmiş ve birer suretleri de dosya içerisine ibraz edilmiştir. Haczedilen menkullerin borçlu ile herhangi bir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Mahcuzların tamamının yetkilisi olduğum şirkete / şahsıma ait olduğu ibraz etmiş olduğumuz faturalarla sabittir.

4- Şahsıma / yetkilisi olduğum şirkete ait olduğu sabit olan menkuller kötü niyetli olarak haczedilmiştir. Açıklamış olduğumuz tüm bu nedenlere bağlı olarak istihkak iddiasında bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ;

İcra takibi neticesinde haczedilen menkullere ilişkin yapılan hacze itiraz eder haczedilen mahcuzların yetkilisi olduğum şirkete / şahsıma ait olduğuna dair istihkak iddiamızı bildirir gereğinin yapılmasını arz ederim. ../../2015

 

İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

AD VE SOYAD

İMZA

 

EKİ: …. adet dosyaya ibraz edilmiş fatura, vergi levhası sureti,

İmza sirküleri, ticaret odası sicil kayıt belgesi

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz