İstimlak, şahıslara ait gayrimenkullerin topluma faysa sağlaması amacı ile olan hizmetlere yönelik, kamu tüzel kişilerce satın alınması anlamına geliyor. Peki, kamulaştırma nedir?

İstimlak ve Kamulaştırma Aynı Anlama mı Geliyor?
İstimlak, şahıslara ait gayrimenkullerin topluma faysa sağlaması amacı ile olan hizmetlere yönelik, kamu tüzel kişilerce satın alınması anlamına geliyor. Peki, kamulaştırma nedir?
İstimlak ile aynı anlama mı gelir?
İstimlak, özel kişilere ait olan gayrimenkullerin devlet ya da kamu tüzel kişilerince, toplum yararı hizmetiyle kanunen gösterilen esaslar çerçevesinde bedeli ödenmek suretiyle alınması anlamına gelir. Kamulaştırmanın da bir farkı yoktur, aynı anlamı taşır. Yani aralarında herhangi bir fark bulunmuyor.
2942 sayılı kanuna göre; İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin ya da teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşinen ya da eşit taksitlerle ödemek suretiyle istimlak yapabilirler.
Bakanlıklar ya da Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması gerekmez iken,  kamu yararı kararı şu şekildedir;
a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde valinin,
b) İlçe idare kurulları, il daimi encümenleri ve il idare kurulları kararları, valinin,
c) Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün,
d) Yükseköğretim Kurulu kararları, Kurul başkanının,
e) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel müdürün,
f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararları, Yüksek Kurum Başkanının,
g) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları, denetimine bağlı oldukları bakanın,
h) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri yararına; köy, belediye veya özel idarece verilen kararlar, valinin, onayı ile tamamlanır.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.