İştira Hakkı Nedir? İştira Sözleşmesi Örneği

İştira hakkı sözleşmesinin yapılması takdirinde, taşınmaz malın belli bir süre içerisinde, belirlenen bedel karşılığında mal sahibinden alınacağı belirtiliyor.

İştira Hakkı

Bir taşınmaz malın, sahibine belli bir bedel ödenerek belirlenen bir sürede satın alınmasına iştira hakkı deniyor. İştira hakkı, taraflar arasında imzalanan sözleşmede belli bir süreye tabii tutulmuş ise süre sonunda hak geçersiz sayılıyor ve kullanılamıyor. Tapu kütüğünde bulunan şerh süresi on yıl olup, iştira hakkı sahibi, söz konusu taşınmazı on yıl içerisinde satın alabiliyor.

İştira Hakkı Nasıl Alınır? 

İştira hakkını almak için noter huzurunda düzenlenmiş olan bir sözleşmenin yapılması gerekiyor. Sonrasında sözleşme ile tapu müdürlüğüne gidilip, tapu kütüğüne iştira hakkı şerhi uygulanıyor. İştira hakkı işlemlerinde taşınmaz malın değeri üzerinden hesaplanan harç ve damga vergisi talep ediliyor.

İştira hakkı tapuya şerh olarak verildiği takdirde, gayrimenkulün malikleri tapu siciline itimat prensibi gereğince şerhin verildiği tarihten itibaren on yıl süre ile iştira hakkını kullanabilecek olan hak sahibine karşı, hak sahibinin açacağı tescil davasına maruz kalabiliyorlar ve taşınmazın devir borcu altına girebiliyorlar.
 
İştira Sözleşmesi Örneği

…… Yılı, Ayının ……….Günü,…/…/…
Aşağıda mühür ve imzası bulunan …………..Noteri ……….., dairemde çalışırken yanıma gelen ve gösterdiği ………Nüfus Dairesinden verilmiş …/…/… tarih ve ……… numaralı fotoğraflı / fotoğrafsız nüfus cüzdanına göre ………İli, ………İlçesi ………… Köyü / Mahallesi’nde …………numaralı evde yazılı ………..oğlu/kızı …/…/ … tarihinde ……..’dan doğma ve halen ……….İli,………İlçesi, ……….Köyü / Mahallesi …………. numarada oturduğunu söyleyen ……….ile, gösterdiği ……….Nüfus Dairesinden verilmiş …/…/… tarih ve …… numaralı fotoğraflı / fotoğrafsız nüfus cüzdanına göre …….. İli, …….. İlçesi,…….. Köyü / Mahallesi’nde …… numaralı evde kayıtlı ……. oğlu / kızı …/…/… tarihinde …….’dan doğma ve halen …….. İli, …….. İlçesi, ……… Köyü/Mahallesi’nde ….. numarada oturduğunu söyleyen …….., düzenleme şeklinde bir iştira (satın alma) sözleşmesi düzenlenmesini istediler. Kendilerini …………. sebeple tanıdığım ve sözleşme yapma yeteneklerinin bulunduğunu gördüğüm için kendilerinden sordum:
………… söze başladı: “…………… tapuda kayıtlı ……… taşınmazımı, Medeni Kanunun ….. maddesine göre, sözleşmenin yapıldığı tarihten başlamak ve on sene içinde kullanılmak ve başkasına temlik (devir) etmemek kaydıyla, bedeli ………..TL’si ödediği taktirde ………’ya satın alma (iştira) hakkını tanıdığımı ve taşınmazımı devredeceğimi bu hakkının tapuya şerh verilmesini istediğimi ………. süre içinde satın alma hakkının kullanılmaması halinde hakkın düşmüş (sakıt) olacağını bildiririm” diye sözlerini bitirdi. …………….. söze başladı: “…………’ın malik bulunduğu yukarda yazılı taşınmaz üzerinde tanınmış olan satın alma (iştira) hakkını, yukarda bildirilen koşullarla kullanacağımı” bildiririm diye sözlerini bitirdi . Sözleşmeyi okumaları için ayrı ayrı kendilerine verdim. Her ikisi de ayrı ayrı okudular ve gerçek arzularının tam olarak yazılmış olduğunu beyan etmeleri üzerine, sözleşmenin altı, İlgililerce ve tarafımdan imzalanıp mühürlendi.

…. Yılı …….Ayının …….Günü, …/…/… 
 
İlgili                               İlgili                                 Noter

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz