Kamulaştırma İşleminde Anlaşmazlık Durumu
Kamulaştırma işlemi, özel bir gayrimenkulü, kamu yararına bir hizmette kullanmak gerekçesi ile sahibine bedeli ödendiği takdirde devlet malı haline getirmeye deniyor.
Bu işlem sürecinde, söz konusu taşınmazın sahibine ya da sahiplerine resmi taahhütlü bir yazı aracılığı ile satın alma ya da trampa ile devralma gibi işlemlerin durumu bildiriliyor. Bu bildiriden sonraki on beş gün içerisinde, taşınmaz malın sahibi tarafından, söz konusu malı pazarlıkla anlaşıp satmak ya da trampa ile devretme isteği ile birlikte idareye başvurur ise komisyon tarafından tayin edilmiş olan tarihte pazarlık görüşmesi yapılıyor ve tespit edilmiş olan değeri geçmemek kaydıyla bedelde ya da trampada anlaşmaya varılıyor.
Anlaşma olmadığı takdirde kamulaştırma işlemine yönelik olarak dava açılıyor. Konuyla ilgili olarak Yargıtay kararı örnek olarak şu şekilde oluyor;
T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/27
K. 2012/481
T. 23.1.2012
• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Uzlaşma Konusunda Yöntemine Uygun Çağrı Yapılmadığı – Davalının Beyanlarından Uzlaşma Konusunda Tebligat Yapılmış Olsa Bile Anlaşmaya Yanaşmayacağı Anlaşıldığından Davaya Devam Edileceği)
• UZLAŞMA KONUSUNDA ÇAĞRI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Usulüne Uygun Çağrı Yapılsaydı Bile Davalının Beyanlarından Anlaşmaya Yanaşmayacağının Anlaşıldığı – Dava Şartı Gerçekleşmediğinden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği)
• DEĞERİN DÜŞÜK OLDUĞU VE KABUL ETMEDİKLERİ BEYANI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Davalının Cevap Dilekçesindeki Bu Beyanından Anlaşmaya Yanaşmadığının Anlaşıldığı – Usulüne Uygun Uzlaştırma Konusunda Çağrı Yapılsaydı Bile Uzlaşmanın Kabul Edilmeyeceği)
ÖZET: Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tesciline ilişkindir. Davalının beyanlarına göre, uzlaşma konusunda tebligat yapılmış olsa bile, anlaşmaya yanaşmayacakları anlaşıldığından davaya devam olunarak karar verilmesi gerektiği gözetilmeden davalı asile uzlaşma konusunda yönteme uygun çağrı yapılmadığından, dava şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddi hukuka aykırıdır.
DAVA: Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz