Mahkeme tarafından kendilerine verilen yetki ve görevler doğrultusunda, başkalarına ait bir işi görmek ya da bir malı idare etmekle yükümlü olan kişiler kayyım olarak adlandırılıyo

Kayyım Kimdir? Hangi Durumlarda Gerekir?
Kayyım, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin ediliyor.
Kayyım Kimdir?
Mahkeme tarafından kendilerine verilen yetki ve görevler doğrultusunda, başkalarına ait bir işi görmek ya da bir malı idare etmekle yükümlü olan kişiler kayyım olarak adlandırılıyor.
Kayyım Hangi Durumlarda Gerekir?
Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmının, birinci bölümündeki beşinci ayrımdaki maddelerce kayyım hakkında; hangi durumlarda gerektiği, yetkisi ve usulü açıklanıyor.
 A. Kayyımlığı gerektiren haller
            I. Temsil
            Madde 426.- Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hallerde ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atar:
            1. Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse,
            2. Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa,
            3. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.
             II. Yönetim
            1. Kanun gereği
            Madde 427.- Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hallerde bir yönetim kayyımı atar:
            1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,
            2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,
            3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,
            4. Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa,
            5. Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.
             2. İstek üzerine

            Madde 428.- İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden biri varsa, ergin bir kişiye kendi isteği üzerine bir kayyım atanabilir.
             B. Yasal danışmanlık

            Madde 429.- Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:
            1. Dava açma ve sulh olma,
            2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,
            3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,
            4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,
            5. Ödünç verme ve alma,
            6. Ana parayı alma,
            7. Bağışlama,
            8. Kambiyo taahhüdü altına girme,
            9. Kefil olma.
            Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.
             C. Yetki

            Madde 430.- Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı tarafından atanır.
            Yönetim kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilen kimsenin payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır.
             D. Usul
            Madde 431.- Vasinin atanması usulüne ilişkin kurallar, kayyım ve yasal danışmanın atanmasında da uygulanır.
            Kayyım veya yasal danışman atanmasına ilişkin karar, ancak vesayet makamının gerekli görmesi halinde ilan olunur.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.