Kira Gelirinin Vergilendirilmesinde Gider Kalemlerini Dikkat!

Kira geliri elde eden kişiler elde etmiş oldukları bu gelir tanınan kira geliri istisnası tutarından yüksekse bu durumda kira gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Kira gelir vergisi beyana esas olan vergiler arasında yer almakta olup kira geliri beyanı verilirken bu gelirden bazı giderlerin düşülme hakkı da tanınmaktadır. Kira gelirinin vergilendirilmesinde gider kalemleri seçilen yönteme bağlı olarak belirlenmektedir. Kira gelir vergisi götürü gider yöntemi ve kira gelir vergisi gerçek gider yöntemi olmak üzere 2 farklı şekilde hesaplanmaktadır.

Kira Beyannamesinde Gerçek Gider Yöntemi Nasıl Hesaplanır?

Gerçek gider yöntemini tercih eden kişiler kira geliri vergisi beyanı verirken saf iradın tespitinde indirim yapılabilecek giderler bulunmaktadır. Ancak bu giderlerin düşülebilmesi için mutlaka masrafın kiraya verenin kendisi tarafından yapılması ve belgelenmiş olması şartları aranmaktadır. Bu giderler şunlardır;

 1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;
 2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri;
 3. Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri;
 4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88’inci maddenin 3’üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz)
 5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları;
 6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar
 7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlâkin iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz); kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar
 8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri;
 9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler;
 10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan diğer giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı kabul edilmez);
 11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Kira Beyannamesinde Gerçek Gider Yöntemi Nasıl Hesaplanır?

Götürü gider yöntemi tercih edilirse kira geliri toplamının yüzde 15’e tekabül eden tutarı hasılattan indirilebilir. Belge alma, saklama ve istendiğinde ibraz etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz