Kira Sözleşmesinde Kira Artış Oranı Yazmazsa Ne Olur?

Taşınmaz mallara ait yıllık zam oranları genelde enflasyon oranları üzerinden belirlenmektedir. Ancak mal sahiplerinin yapabilecekleri en yüksek zam oranları için de bir sınırlama söz konusudur. Zaten genelde pek çok kiracı kira sözleşmesinde yıllık zam oranının belirlenmesini ister. Peki, kira sözleşmesinde artış oranı yazmazsa ne olur?

Kira Sözleşmesinde Yıllık Kira Zam Oranı Yazmazsa Ne Olur?

Yıllık yapılacak zam oranları 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında belirlenmekte olup zamların enflasyon oranına bağlanması kararı bulunmaktadır. Bu karar nedeni ile ev sahiplerinin kiracılarına kafalarına göre zam yapmaları engellenmektedir. Ancak kira sözleşmesinde bu zam oranının daha önceden belirlenmesi durumunda bu sınır aşılabilmektedir. Konutlarda kira zam oranı için sınırlayıcı bir uygulama bulunurken işyeri kiralamalarında ise 2020 yılına kadar geçerli olmak üzere serbest zam yapılması hakkı bulunuyor.

Yani işyeri sahipleri kira sözleşmelerinde yıllık zam oranı açık bir şekilde belirtilmedi ise kiracısına istediği kadar zam yapma hakkına sahip oluyor. Bu nedenle işyeri kiralamalarında mutlaka işyeri kira sözleşmesi imzalanması ve bu sözleşmede yapılacak olan yıllık kira artış oranı için belirleyici bir madde konması gerekiyor. Bu konu hakkında uygulanan kanun maddeleri ise şöyle sıralanıyor:
 
Kanun no. 6098 
 
II. Belirlenmesi 

MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.
Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Kanun No. 6353

MADDE 53 – 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz