Kiracı İcraya Nasıl Verilir?

Ev sahibinin kiracıyı tahliye hakkı bulunmakta olup bu hakkın kullanılması için gerekli bazı haklı sebeplerin ortaya çıkması gerekir. Örneğin kiracının kirayı ödememesi ev sahibinin haklı tahliye nedenleri arasında yer almaktadır. Kiracının tahliye edilmesi için ev sahibi tarafından ilk olarak kiracıya icra davası açılması gerekiyor. Peki, kiracı icraya nasıl verilir?

Kiracı Nasıl İcraya Verilir?

Kiracının icraya verilmesi için ev sahibinin İcra İflas Kanunu 269. Maddesi kapsamında kendisine tanınan hakkı kullanması gerekiyor. Ev sahibi bu kanun maddesinden doğan hakkı kapsamında tahliye talepli icra davası açıyor. Kiracıya ilk olarak ev sahibi ödenmeyen kiralarını ödemesi için bir ihtar yollar. 30 gün süresi boyunca kiracının kira borcunu ödememesi ya da bu ihtarnameye itiraz etmemesi durumunda ev sahibi kiracıya icra yolu ile tahliye davası açabiliyor. İlgili kanun maddesi şu şekilde yer alıyor;

Madde 269.- (Değişik: 18.2.1965 – 538/109 Md.)

Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borç­lar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtik­ten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebli­ğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hü­kümleri dâhilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu iti­razında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.

İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemeyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoluyla takip yapamaz.

Borçlar Kanununun 260. maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hita­mında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz