Kiracı Tarafından Taşınmaza Verilen Zararın Tespiti

Kanunen, bir taşınmazın kiralanma işlemi söz konusu olduğunda, kiralayan ve kiracının birtakım hakları ve sorumlulukları vardır. Kiralayan, belirlemiş olduğu bedeli aldığı takdirde taşınmazı kullanması ve ondan faydalanması için kiracıya veriyor. Kiracı ise, belirlenmiş olan kira bedelini ödeyerek taşınmazdan faydalanabiliyor.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre kiracıların konut hakkında birtakım sorumlulukları oluyor. Bu sorumluluklar; konutu özenle kullanmak, kasten zarar vermemek ve komşulara saygı göstermek. Söz konusu açıklamaların yer aldığı madde şu şekilde;

MADDE 316- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten 145 ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Kiracılar, kiralamış oldukları konut ya da işyerine kasten zarar verdiği takdirde mal sahibinin, verilmiş olan zarara karşı tazmini istemi şu şekilde oluyor;

…………… SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DELİLLERİN TESPİTİNİ İSTEYEN: Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

Adres

KARŞI TARAF: Adı ve Soyadı

Adres

DAVA KONUSU: Delil tespiti

AÇIKLAMALAR :

1- …………. ili, Merkez ilçesi, Mor Menekşe Toplu Konut İdaresi Konutları, 14. Blok, No: 7’de bulunan taşınmazımı, kiracı ile yapmış olduğum yazılı kira sözleşmesi çerçevesinde kiraya vermiştim. Taşınmazın ilk kiracısıdır. Taşınmaz Toplu Konut İdaresinden teslim alındıktan hemen sonra hiç kullanılmadan kiracıya kiraya verilmiştir. Fakat son zamanlarda kiracının ödemelerini aksatması nedeni ile kiracı ile aramızda bazı tartışmalar olmuştur.

2- Kiracımın tayininin çıkması nedeni ile kiracı söz konusu taşınmazı …/…/2015 tarihinde boşaltarak ve anahtarını karşı komşuya bırakarak taşınmazı boşaltmıştır. Anahtarı teslim aldıktan sonra kiracıya verilen eve gittiğimde taşınmazın tanınamayacak kadar kötü kullanıldığını, hatta kasıtlı olarak lavabolara, kapılara, duvarlara, banyodaki dolap, küvete ve şofbene zarar verildiğini görmüş bulunmaktayım.

3- İleride açacağım tazminat davasına konu olmak üzere söz konusu taşınmazdaki hasarın tespiti amacı ile bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
KANITLAR: Kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi ve her tür kanıt.

HUKUKİ NEDENLER: HMK. ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahallinde yapılacak inceleme neticesinde kiraya vermiş olduğum taşınmazda kiracı tarafından meydana getirilen zararın malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere tespitine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2015

Tespit İsteyen

Adı ve Soyadı

İmza

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz