Kiracıya Açılan Davaların Dilekçe Örnekleri
Kiracılara açılan davaların dilekçe örneğinde, dava konusunun açıkça belirtilmesi önemli bir rol oynuyor. Dava konularına göre dilekçeler değişiklik gösterebiliyor.
Kiracıya Dava Açmak İçin Dilekçe
Ev sahipleri birtakım sorunlarla karşılaştığı zaman kiracılarına dava açma gibi bir hakka sahip oluyorlar. Dava açmak için hazırlanan dilekçede, dava konusunun tespit edilip açıkça belirtilmesi gerekiyor. Dilekçeler, konularına göre farklılık gösterebiliyor olup, buna göre hazırlanıyor. Kiracının tahliyesi isteminde bulunulan dilekçe ile kira bedeline eklenecek olan zam oranını belirlemek amacı ile yazılan dilekçe birbirinden farklı oluyor.
Kira Tahliye Dilekçesi Örneği
 
……………………..… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 
 
DAVACI                                :
VEKİLİ                                 :
DAVALI                                :
KONU                                   : Taahhüt nedeniyle tahliye talebinden ibarettir.
DAVANIN DEĞERİ            : … TL (Yıllık Kira Bedeli)
AÇIKLAMALAR                 :
1- Davalı, …/…/2013 tarihli kira sözleşmesi gereğince müvekkilin maliki olduğu … adresteki dairede …TL  aylık kira karşılığı oturmaktadır.
2- Kiracı davalı, kiralanan arasındaki sözleşmede 1 yıl sonra serbest idaresiyle tahliye taahhüdünde bulunmuştur. Bu taahhüde rağmen kiracı mecuru tahliye etmediğinden, ev sahibinin kirada bulunan oğlu dairede oturacağından bu davayı açmak zorunda kaldık.
HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.
HUKUKİ DELİLLER          : Tahliye Taahhütnamesi, emsal kira bedeli araştırmaları ve  diğer yasal deliller.
SONUÇ VE İSTEM             : Kiracının mecurdan tahliyesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ederim.
 …/…/2017
 
Kira Bedeli Tespit Dilekçesi
 
……… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI     :
VEKİLİ     :
DAVALI     :
KONU       : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.
 
AÇIKLAMALAR    :
1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.
2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.
3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.
H. NEDENLER                    : …. Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .
H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.
SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL’si olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına, yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim.
…/…/….
Davacı Vekili
Av.

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz