Ataköy sahilindeki yapılaşmalara inşaat ruhsatları verilirken dayanak olarak gösterilen, İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafınca 2004 yılında belirlenmiş olan kı

Ataköy Sahili İçin Belirlenen Kıyı Kenar Çizgisiyle İlgili Karar 
Ataköy sahilindeki yapılaşmalara inşaat ruhsatları verilirken dayanak olarak gösterilen, İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafınca 2004 yılında belirlenmiş olan kıyı kenar çizgisine, 2010 yılında Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından dava açılmıştı. Dosyanın  görüşülmesi üzerine dava konusu işlemin iptaline yönelik karar alındı.
Kıyı Kenar Çizgisinin İptali Talep Edilmişti
2004 yılında İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafında belirlenmiş olan kıyı kenar çizgisine, bilimsel ölçütlere dayanılmaksızın yanlış belirleme yapılıp kamuya açılması nedeni ile sahile inen beton bloklara kuralsız ve kıyıyı kapatacak şekilde izin verilmesine yol açması nedeni ile 2010 yılında açılan dava ile çizginin iptali talep edilmişti.
Mahkemeye sunulmuş olan bilirkişi raporunda benzer ifadelere yer verilip, “Yeni oluşturulan kıyı kenar çizgisinin sondaj verilerine göre bilimsel verilere dayanmadığı gözlenmektedir. Asıl kıyı kenar çizgisinin mevcuttan daha ötede ve kara içine doğru olduğu kanaatine varılmıştır. Bu bakımdan mevcut yeni kıyı kenar çizgisi bilimsel verilere dayanmadığından ilgili bakanlık komisyonlarınca bilimsel yöntemlere göre yeniden çizilmesinin gerektiği tespiti yapılmıştır.’’ şeklinde açıklama yapılmıştı.
Dava Konusu İşlemin İptali
Dosyanın yeniden görüşülmesinin ardından dava konusu işlemin iptalini belirten karar ise şu şekilde oldu; “Davacı tarafından yapılan başvuru üzerine, valilikçe oluşturulacak komisyon tarafından inceleme ve gerekli tespitler yapıldıktan sonra bunun sonucuna göre ilgili mevzuatta belirtilen yasal prosedür uygulanmak suretiyle işlem tesisi gerekirken bu yola başvurulmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Kaynak:Emlakdanismanlari.com  

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.