Kooperatiflerde Ortaklığın Sona Ermesi

Kooperatifler Kanunu gereğince, kooperatife üye olan her kimsenin dilediği zaman bu oluşumdan ayrılma hakkı vardır. Hiçbir şekilde bu kurumdan ayrılamaz ya da bu kuruma sonuna kadar bağlı kalmak zorundadır gibi bir ibareye yer verilmiyor ancak bu aşamada belli başlı maddeler karşımıza çıkıyor ve dilerseniz bu maddeler üzerinden ilerlemeye çalışalım.

Aşağıda yer alan maddelerden ilkinde belli bir tazminat ödenmesi söz konusu olduğu belirtiliyor ve ortaklıktan çıkmak istediğiniz takdirde var olan borçlarınız ile birlikte tazminat da eklenerek ortaklığınız karşılıklı olarak feshediliyor. Bu aşamada sizleri zorlayacak herhangi bir durum karşınıza çıkmıyor ve ödemeyi yaptığınız takdirde sorunsuz bir şekilde ortaklıktan ayrılabiliyorsunuz.

Maddelerde en çarpıcı açıklama ise ortaklığın sona ermeyeceği ve bağlılığın devam edeceği nettir gibi bir ibareye yer verilmemesidir, tam aksine ortaklık istenildiği zaman sona erdirilebilir ve üyenin insiyatifine kalmıştır deniliyor, bu süre de 5 yıl gibi bir zaman zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Verilen istifa geçerli sayılmazsa, ya da yetkili kişi bu istifa dilekçesinden kaçmaya çalışırsa, notere başvurunuzu yaparak gerekli resmi işlemleri başlatabiliyorsunuz. Kooperatiften ayrılmak, bahsedildiği kadar zor değil, tam aksine oldukça kolaydır ancak birçok vatandaşımız bu konuda bilgi sahibi olmadığı için kendini bu yapılanmaları sonsuza dek bağlı gibi hissediyor.

Ortaklıktan ayrılmak istediğinizi bir dilekçe ile yönetime ulaştırıyorsunuz ve yönetim gerekli maddi kavramları da ortaya koyarak sizlere sunuyor. Dilekçenin kabul olmaması gibi bir durum söz konusu değildir ancak ödeme yapma konusunda sıkıntı yaşattığınız takdirde dilekçe geri çevrilir. Bu aşamada iki tarafın da ılımlı davranması ve buna göre hareket etmesi gerekiyor. Sürecin en kısa sürede tamamlanması adına var olan borçların ödenip, resmi işlemlerin tamamlanması yeterli olacaktır.

Kooperatiflerde Ortaklığın sona ermesi

I – Ortaklıktan çıkma serbestisi – tazminat: 
Madde 10 – Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Çıkma keyfiyetinin kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye
düşürmesi halinde ayrılmak isteyen ortağın, muhik bir tazminat ödenmesine dahi hüküm anasözleşmeye konulabilir.

II – Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması: 
Madde 11 – Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anasözleşme ile en çok 5 yıl için sınırlandırılabilir.

Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği hususunda Anasözleşmeye hüküm konulabilir.

Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çıkamayacağına dair bağlamalar hükümsüzdür.

III – Bildirme süresi ve çıkma zamanı: 
Madde 12 – Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek yapılır. Anasözleşmede
daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade edilebilir.

IV – Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma:
Madde 13 – Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir ortağın kooperatiften
istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

V – Ortağın ölümü ve ortaklığın devri:
Madde 14 – Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.
Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir.

(Değişik: 6/10/1988 – 3476/3 md.) Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık
niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.

VI – Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık: 
Madde 15 – Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, bu görev veya hizmetin sona
ermesi ile ortaklık sıfatı kalkar. Bu halde Anasözleşmeye hüküm konulmak suretiyle ortaklığın devamı sağlanabilir.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz