Muhtar Köy Senedi Geçerlilik Süresi Ne Kadar

/ 8 Kasım 2017 / 439 / yorumsuz
Muhtar Köy Senedi Geçerlilik Süresi Ne Kadar

Gayrimenkuller için yapılan alım ve satım işlemleri tapu dairesinde gerçekleştiriliyor. Fakat aynı durum kadastro görmemiş gayrimenkuller için geçerli olmayıp, söz konusu gayrimenk

Köy Senedi Tapu Dairesinde Geçerli Midir?
Gayrimenkuller için yapılan alım ve satım işlemleri tapu dairesinde gerçekleştiriliyor. Fakat aynı durum kadastro görmemiş gayrimenkuller için geçerli olmayıp, söz konusu gayrimenkullerin devir işlemleri tapu dairesinde gerçekleştirilemiyor.
Köy Senedi Nedir?
Kadastro görmemiş olan gayrimenkuller, tapu dairesinde devir işlemlerine konu olmadığı için devreye köy senedi giriyor. Köy senedi, muhtar satış sözleşmesi olarak da biliniyor. Satış sözleşmesinin yapıldığı tarihte kadastro yapılmamışsa köy senedi geçerli oluyor, fakat kadastro çalışması yapılmış ve gayrimenkuller tapu kütüğüne kaydedilmiş ise köy senedi geçersiz kabul ediliyor.
Köy Senedi Geçerlilik Süresi
Köy senedinin geçerlilik süresi ve belirlenen sınırlamalar Kadastro Kanunu’nun 12. maddesinde şu şekilde açıklanıyor;
Madde 12 – 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir.
Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.
Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.
Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. 
Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse, iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın, taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduranlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com