Köyde Yapılacak Ev İçin Alınan İzinler

2 Kasım 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında, köyde ev inşaatı yapma koşulları belirtiliyor. Köyde ev yaptırmak için alınması gereken bazı izinler de bu yönetmelikte yer alıyor.

Köyde İnşaat Yapmak

2 Kasım 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereğince, ev yapılacak olan arsanın köy sınırları içerisinde olması takdirinde yalnızca köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından yapılacak olan konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii gibi köy ortak yapıları inşaat ruhsatına tabi tutulmuyor. Yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve köy ihtiyar heyetinden izin alınması gerekiyor. Ayrıca yönetmelik gereğince köyde yapılan evler, yapı kullanma iznine tabi tutulmuyor olsa da 10 Ocak 2015 tarihinde getirilen düzenlemeler ile köyde iskan alınabiliyor.

Yönetmelik Kapsamındaki Koşullar

– Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde parsel genişlikleri 10.00 m’den, parsel derinlikleri de 20.00 m ‘den az olamaz.

– İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terk edilir. Bu oran parselin % 35 ‘inden fazla olamaz.

– Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut teşekkülü esas alınarak taahhütname alınarak tayin ve tespitine köy ihtiyar heyeti yetkilidir.

– İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

– Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) %50’yi geçemez.

Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.

İnşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valiliklerce belirlenir.

Valilikler, talep halinde köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmiş projeleri temin edebilirler.

Madde 58- 57nci maddede sayılanlar dışında kalan yapılar ile köy nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde sürekli oturmayanlar ve köy nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte köyde sürekli oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni valiliklerce düzenlenir. Bu kapsamda kalan yapılarda ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve sürveyanlık hizmetleri hakkında 3030 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulur.

Madde 59- İmar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz