Maketten Konut Alırken Sözleşmede Nelere Dikkat Edilmeli

Tüketicinin konut amacı ile kullanacak olduğu taşınmaz malın satış bedelini peşinen ya da taksitle önceden ödemesi karşılığında, satıcının bedeli tamamen ya da kısmen alması durumunda taşınmaz malı devir ya da teslim etmeyi kabul etmesi ile maketten konut satışı sözleşmesi gerçekleştiriliyor.

Sözleşmenin Geçerli Sayılması

Maketten konut satışı sözleşmelerinde, konut sahibi olacak olan tüketiciye, sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce Bakanlık tarafından belirlenen hususların yer aldığı ön bilgilendirme formu veriliyor. Yapı ruhsatının alınmaması durumunda tüketicilere ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılmıyor.

Konut amacı ile kullanılacak olan taşınmaz malın satışlarının geçerli sayılabilmesi için resmi bir şekilde yapılması gerekiyor. Sözleşme geçerli kabul edilmez ise tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapılması ya da bir belge vermesi talep edilemiyor.

Sözleşmenin İçeriği Hakkındaki Hususlar

Maketten konut satışı sözleşmelerinde; sözleşme konusu olan konutla ilgili bağımsız bölümün bulunduğu ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temek nitelik bilgileri, bağımsız bölüm net ve brüt alanları yer alıyor. Ayrıca sözleşmede verilen teminata ilişkin bilgiler, yapı ruhsatının alınış tarihi, konutun teslim tarihi ve şekli ile konutun ortak giderlerine ilişkin bilgilerin de zorunlu bir şekilde bulundurulması gerekiyor.

Sözleşmenin Zorunlu İçeriği

MADDE 7 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yapılması, aşağıdaki bilgileri içermesi ve bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur:
a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,
b) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri,
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,
d)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,
e)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,
f)  Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
g) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
ğ) Ön ödeme tutarı,
h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri,
ı) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,
i) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata ilişkin bilgiler,
j) Cayma ve sözleşmeden dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri,
k) Verilen teminata ilişkin bilgiler,
l) Konutun teslim tarihi ve şekli,
m) Yapı ruhsatının alınış tarihi,
n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler,
o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

(2) Peşin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz