Milli Emlak Kira Bedeli Tespiti Nasıl Yapılır?

Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz mallar olarak tanımlanıyor. Peki, söz konusu malların kiralanması, kira bedelinin tespit edilmesi hangi hususlara dayanılarak yapılıyor?

Milli Emlak Kiralama

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin; kiraya verilmesi görev ve yetkisi, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinin bendene göre Bakanlığa ait oluyor. Kiralama işleminde yetki valiliklere devrediliyor. İşlemler için ilk olarak Başbakanlıktan izin alınması ve kiralama amacı ile taşınmazın sınırlarını gösteren bilgileri içeren bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlığa/Malmüdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.

Milli Emlak Kira Bedeli Tespiti

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ya da devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen bedel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 ve bu Kanunun 74. maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre tespit ediliyor. Kira bedelinin tespiti ile ilgili madde şu şekilde;

(a) Kiralama işleminde ilk yıl için taşınmazın rayiç bedelinin yüzde dördüdür.

(b) Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara, yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler ile tamamen gelir elde etmek amaçlı tesisler hariç olmak üzere tüzüklerinde veya senetlerinde yer alan asli kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere yapılacak kiralamalarda, ilk yıl kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisi, eğitim amaçlı yapılacak kiralamalarda kira süresince, taşınmazın üzerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin toplam faaliyetlerin en az yüzde seksenini oluşturması ve bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması kaydıyla ilk yıl kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir.

(c) Vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarının kendi kuruluş kanunlarında yer alan asli kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere yapılacak kiralamalarda ilk yıl için taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir.

  1. d) Tarım ve hayvancılık ile sanayi amaçlı yapılan kiralamalarda yüzde bir buçuğudur.
  2. e) Geleneksel el sanatları faaliyetleri ile münhasıran yöresel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması için yapılacak kiralamalarda ilk yıl için; kira süresince, taşınmazın üzerinde yürütülen geleneksel el sanatları ile münhasıran yöresel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması faaliyetlerinin toplam faaliyetler içinde en az yüzde seksenini oluşturması ve bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması kaydıyla taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir.
  3. f) 233 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu iktisadi teşebbüslerine Tarımsal amaçlı yapılacak kiralamalarda ilk yıl için emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri, diğer amaçlarla yapılan kiralamalarda ise yüzde ikisidir.
  4. g) 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında yapılan kiralamalarda 5225 sayılı Kanun ve Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilen bedeldir.
  5. h) Depolama sahası olarak belirlenip gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine kiralanacak taşınmazlar için, sahaya dökülebilecek toplam malzeme miktarı ile birim bedelinin çarpımı sonucu bulunan bedel tahmini kira bedelidir.

(3) Tahmin edilen bedel; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen değerleme kuruluşları ile Bakanlık merkez denetim elemanları ve/veya Maliye Uzmanlarına tespit ettirilebilir. Bu şekilde tespit ettirilen bedel, tahmin edilen bedel olarak dikkate alınır.

(4) Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazlarda büfe, kantin, çay ocağı ve benzeri amaçlarda kullanılmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahminî kira bedeli; yukarıdaki hükümlere tabi olmaksızın ilgili İdare yetkililerinden alınacak personel sayısı, elde edilen gelir, kiralanacak alan gibi bilgiler de göz önünde tutularak İdarece tespit edilir. Bu yerlerin elektrik, su, doğalgaz, ısınma tesisatı mümkünse binanın genel tesisatından ayrılır. Tesisatın teknik bakımdan müstakil hâle getirilmesinin mümkün olmaması hâlinde, tahmin edilen bedelin tespit ve takdirinde elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri de ayrıca belirlenir.

(5) ATM, baz istasyonu, radyo verici istasyonu, reklam panosu ve benzeri yerlerin Hazine taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi hükümleri dikkate alınmak suretiyle, sadece zemin bedeli değil, mekânsal olarak çok fazla yer kaplamamakla birlikte kamuya açık çok sayıda kişiye hizmet vermeleri, ticari nitelik taşımaları ve gelir getirici oldukları hususları ile son yıl kira bedeli ve emsal kira bedellerin de göz önünde bulundurularak rayiç kira bedeli belirlenir.

(6) Bakanlık; ahşap iskelelerin kiralamalarında, kullanım amaçları da göz önünde bulundurarak illere, ilçelere ve yatırımın bulunduğu yere göre yıllık maktu metrekare birim bedellerini belirlemeye yetkilidir.

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


1 YORUM


  1. Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'td_comment' not found or invalid function name in /home/emlakdanismanlar/public_html/wp-content/plugins/ad-inserter/ad-inserter.php on line 8274

CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz