Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk Ne Demek

/ 8 Kasım 2017 / 789 / yorumsuz
Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk Ne Demek

Müşterek ve müteselsil sorumluluk birbirleri ile benzerlik gösterseler ve karıştırlsalar da aslında ayrı kavramlar olarak karşımıza çıkıyor.

Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk
Müşterek ve müteselsil sorumluluk birbirleri ile benzerlik gösterseler ve karıştırlsalar da aslında ayrı kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. 
Müştereken Sorumluluk
Birden fazla kişinin, bir borç ya da zararın tamamının ödenmesi sorumluluğundan, kendi payları oranında sorumlu olması durumu olarak adlandırılıyor. Birden fazla kişi için yalnızca müştereken sorumluluk kararı verilmiş ise alacaklı kişi, o borçluların her birinden yalnızca borçlunun kendi payına düşen kısmı tahsil hakkı oluyor. Dört borçlu bulunuyor ise ve toplam borç dört TL ise alacaklı kişi, her borçlu kişiden birer TL tahsil etme hakkına sahip oluyor. 
Müteselsil Sorumluluk
Birden fazla kişinin, bir borç ya da zararın tamamının ödenmesi sorumluluğundan, zincirleme şeklinde ve tek başına sorumlu olması durumu olarak adlandırılıyor. Birden fazla kişi için yalnızca müteselsil sorumluluk kararı verilmiş ise alacaklı kişi, borcun tamamı için borçlular arasından yalnızca seçtiği bir tanesine müracaat etme hakkına sahip oluyor. Dört borçlu bulunuyor ise ve toplam borç dört TL ise alacaklı kişi, borçlular arasından seçmiş olduğu bir borçluya müracaat ederek dört TL’nin tamamını isteyerek borcunu tahsil etme hakkına sahip oluyor. 
Hem müşterek hem de müteselsil sorumluluğun aynı anda mevcut olması durumunda alacaklı kişi, toplam borcunu tahsil elene kadar, dilediği borçludan dilediği kadar para tahsil etme hakkına sahip oluyor.

Kaynak:Emlakdanismanlari.com