Otopark Şerhi Nedir?

Otoparklar, ulaşım araçları için açık ya da kapalı olarak bir parselde bulunabiliyor. Bazı tapularda otopark şerhi de bulunabiliyor. Peki, otopark şerhi nedir?

Bina Otoparkları ve Bölge Otoparkları

Bir aracın park edebilmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanına birim park alanı deniyor. Otoparklar ise bölge otoparkları, genel otoparklar ve bina otoparkları olarak ikiye ayrılıyor.

Bölge otoparkları, genel otoparklar, bir şehir ya da bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ile ihtiyaçları göz önünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık ile kapalı ya da katlı olarak belediyeler ya da diğer kamu kuruluşları ile özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparklara deniyor.
Bina otoparkları, bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde ya da söz konusu bu binanın oturduğu parselde açık ya da kapalı olarak düzenlenen otoparklara deniyor.

Otoparklar ile İlgili Genel Esaslar

  • Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır.
  • Binaların, imar planı ve mevzuat hükümlerine göre belirlenen ön ve yan bahçe mesafeleri, otopark olarak kullanılamaz.
  • Binanın ihtiyacı olan miktardaki otopark alanları, Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen ortak alanlardan olup, bu hali ile yönetilir.
  • Binek otoları için birim park alanı en az 20 metrekaredir. Bu alan kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç olmak üzere en az 50 metrekare üzerinden hesaplanır.
  • İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge ve genel otopark yerleri belirlenir.
  • Ayrıca parselinde otopark yapılması mümkün olan alanlarda imar parsellerinin büyüklükleri otopark yapımını mümkün kılacak şekilde tespit edilir.

Otopark Şerhi

Otopark ihtiyacı parselinde karşılanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37. maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda otopark bedelinin arsa payı hariç %25’i yapı ruhsatının verilmesi sırasında nakden, kalan %75’i ve arsa payı ise belediyesince veya il özel idaresince parselin otopark ihtiyacı karşılandıktan en geç doksan gün sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil ediliyor.

Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında ödemelere ilişkin taahhütname alınır ve tapu kütüğüne bu hususta şerh düşülür. Plansız alanlarda otoparkın parselinde veya yapıda karşılanması zorunlu oluyor.

Mükellef isterse bu bedeli ödeyerek tapu şerhini kaldırabiliyor. Ayrıca, tapu kütüğünde beyanlar hanesine düşülen, otopark taahhütnamesi verildiğine dair belirtme tesisi işlemi, tapu alma sürecini etkilemiyor.

Bu durumdaki parseller için kredi kullanılıp, parselin satışının yapılmasına bir engel bulunmuyor.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz