Parselasyon 18. Madde Uygulamasına İtiraz Etme Süresi

Parselasyon haritaları, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında, belediye ya da valilikler tarafınca yapılan, yaptırılan haritalara deniyor.
Söz konusu uygulamalarda düzenleme alanı, imar planının arsa düzenlemesi ile araziye yansıtılması planlanan kısım olarak ele alınıyor. Belediye encümeni ya da il idare kurulu tarafından tespit edilen alan için şehrin gelişme yönü ve yoğun yapılaşmaya müsait etkenlere önem gösteriliyor. Alanın seçilmesinde, beş yıllık imar programında öncelik tanınmış olan yerlerden olmasına dikkat ediliyor.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi şu şekilde;

Madde 18 – İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez.
Parselasyon işlemine itiraz için açılacak olan dava, söz konusu işlemin hazırlık aşamalarının sona ermesi, belediye encümeni ya da il idare kurulu kararınca parselasyon planlarının onanmasından sonra, askı süresinden sonra ya da askı süresi içinde yapılan itirazın reddi üzerine işlemin tebliği itibari ile altmış gün içinde açılabiliyor.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz