Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri ileride yapılacak taşınmaz satış sözleşmesinin esaslı unsurlarını ihtiva etmelidir. Taşınmaz satımında semen ( satış bedeli ) satım akdinin asgari objektif unsurları arasındadır”. Buna ilaveten satışı vadeline taşınmazda bir diğer esaslı unsuru teşkil eder.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, alıcı ve satıcı arasında imzalanıyor olup, sözleşmenin içeriğinde alıcının ve satıcının sahip olduğu hak, sorumluluklara ve satışa ilişkin bilgiler de bulunuyor.

Sözleşmenin geçerli sayılabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Söz konusu koşullardan birisi de sözleşmenin, noterde düzenlenmesi gerekiyor. Konu ile alakalı maddeler Noterlik Kanunu’nda şu şekilde bulunuyor;

Madde 60 – Noterlerin görevleri: 1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek, 2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, 3. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak.

Madde 89 – Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir.

Noterde düzenlenme koşulunun haricinde, sözleşmenin geçerliliğini koruyabilmesi için gereken bir diğer unsur ise sözleşmenin satış bedelini içermesidir. Sözleşmede belirtilmiş olan satış bedeli ödendiği takdirde, sözleşmeye dayalı olarak tapu iptali, tescili isteminde bulunulabiliyor.

Sözleşmenin geçerli sayılması için gereken bir diğer koşul ise sözleşmeye konu olan taşınmaz malın belirli ya da belirlenebilir olması gerekiyor.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com






_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz