Şehir Planlaması Nedir?

Dünya başlangıcından beri insanlık birlikte yaşamanın, yani bir toplulukta yaşamının gereklilik olduğuna ihtiyaç duydu. Antik zamanlardan günümüze İlk şehir planı yapılıncaya kadar Sümer uygarlıkları medeniyetten beri değişti ve sürekli gelişen şehirler toplumsal ve kültürel mirasa sahip yeni oluşumlara adım attı. İnsanlar birlikte yaşamayı istediler. . İlk günlerde, etkinliklerin yapıldığı yerler olarak tanımlandı. Günün başında, şehirler kentin merkezine geldiğinde, ‘şehir plancılarının’ bu yerleşim birimlerini belirli biçim, kural ve yönetmeliklere göre tasarlamasına ihtiyaç duyuldu. Şehir planlaması adına postmodern anlayışı ve günümüz tarihi dokusunun gelecekteki kullanımlarını dikkate alarak tasarım yapan bir kişi olarak tanımlanmıştır.

Şehir Plancıları, revizyonlar, saha değişiklikleri, plan yenilemeleri, köy yerleşim planları, kentsel tasarım ile birlikte tüm şehir için planlar yaparrlar. Yeniden yapılandırma planları, her iki insan için daha kaliteli ve daha sağlıklı ortamlarda yaşamak ve modern şehirler oluşturmak için gereklilik arzeder.

Teknik olarak; Kentsel ve bölgesel planlama mesleğinin genel anlamda, ülke düzeyinden yerel ölçeğe uzanan herhangi bir uzlaşmada herhangi bir plan / düzen içerisinde fiziksel / mekansal gelişmelerin şekillendirilmesine katkıda bulunur. Şehir plancısı, estetik, kültürel (tarihsel-arkeolojik), doğal / ekolojik faktörleri uzamsal, sosyal, demografik, karar vericilere alternatif teklifler yapan uzmanlarla birlikte değerlendirerek geleceği amaçlayan uygulamanın vasıtalarını ve süreçlerini tanımlar ve onların uygulanmasına katılır. Planlayıcının rolü, planın bir parçası olarak ortaya çıkan projeleri tanımlamak, bu projeler için koordinasyon, doğrudan, denetlemek ya da bu projeler için danışmanlık hizmetleri yürütmek olarak tanımlanır.

Şehir planlaması konusu ise mekan, eylem alanı planıdır. Mekân ölçeği bölge ve ülke düzeyinden yerel ölçeğe her türlü yerleşmeyi kapsamaktadır. Planlama sadece ölçek temelli kalite farklılaştırmasına değil aynı zamanda kentsel işlevi veya yerleşimi karakterize eden sosyo-ekonomik faktörlerin kalitesine göre de farklıdır; turizm merkezleri. sanayi kentleri, metropoller, Bu alanlar için planlama çalışmaları niteliklerine göre değişir; şehir planı, alanı planı,  sanayi metropolitlik turizm, vb sektörel planlama vb

Şehir Planlamacısının Çalışma alanı ve uygulama alanı

 • Ölçekli ekonomik ve fiziki plan kararları ve politikaları ile yerel sosyo-ekonomik, kültürel ve doğal değerler göz önüne alınarak belirlenen hedefler ve bu amaç doğrultusunda mekansal düzenlemeleri betimleyen çeşitli ölçek ve kalite planları;
 • Ekonomik , sosyal, Mekansal, demografik, vb. kentsel / kırsal araştırma,
 • Kentsel yönetim ve proje yönetimi de dahil olmak üzere planlama sürecine rehberlik etmek için danışmanlık yapmak.
 • Kentsel planlama, kamuoyunun ve toplumun kalitesine dayanan bir kamu hizmeti olduğu bilinmektedir..
 • Şehir plancısı hem kamu sektöründe hem de özel sektörde toplum yararını gözetler

Şehir Planlama Hizmetleri

Planlama uygulamasında ülkemizde var olan ve ölçek / kalitede çeşitlilik gösteren ana planlama hizmetleri aşağıdaki gibidir

 • Yatırımların ulusal ölçekte dağılımını belirlemek için bir ülke kalkınma planı hazırlamak (ülke yerleşim planı)
 • Bölgesel Plan
 • 1 / 100.000 Ölçekli Çevre Planı
 • Şehir planları
 • 1 / 5.000 Ölçekli Nazım Plan,
 • 1 / 1.000 ölçekli uygulama geliştirme planı,
 • Çeşitli ölçeklerde saha planları ve değişiklikleri ve revizyonları
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Sektörel Planlar; Turizm, Ulaşım, Çevre, Sanayi / Küçük Sanayi Planları,
 • Koruma Geliştirme Planları
 • İstihdam Önleme ve İyileştirme Planları
 • Toplu Konut Alanı, Yeni Yerleşim Alanı Planlaması
 • 5366 Yenileme Kanunu kapsamında Kentsel Yenileme Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurumlarında kentsel plancılar karar alma, planlama,  onaylama  ,araştırma ve uygulama süreçlerinde çeşitli kademelerde görev yapmaktadır. Serbest meslek şehir plancıları, yukarıda belirtilen bakanlıklara bağlı idareler ve İller Bankası tarafından ihale edilen plan-proje hizmetlerinin inşası ve uygulanması süreçlerinde yükleniciler, proje yöneticileri, proje koordinatörleri, danışmanlar vb. belediyeler ve belediyeler için tüm ölçekler. görev alabilirler.

Şehir Plancısı, planlama özelliklerine göre, planlama hizmetlerinin belirli aşamalarında ekonomi, mühendislik, yönetim ve toplum  bilimleri uzmanlarıyla çalışabilirler.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz