Sözlü Kira Sözleşmesi Nasıl İspat Edilir?

 

Kira sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkan kira sözleşmesi yapılmadan eve girme durumu, sözlü kira sözleşmesi durumunu karşımıza getirmekte olup, buna göre ise sözlü kira sözleşmesi nasıl ispat edilir, zorunlu mu gibi soruları akıllara getirmektedir. Sözlü kira sözleşmesinde kiracı kendisinin kiracı olmadığını dile getirme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda ise tabi ki bunu ispat etmesi de gerekmektedir. Eğer edemez ise evi fuzili olarak işgal etmesinden kaynaklı olarak tahliyesinin istenmesi mümkün olan bir durumdur. Fakat eğer ki kira bedelinin ödenmesi ve kira sözleşmesi varlığı, süresi, ödemelerini de ispatlaması gerekmektedir. Bununla ilgili bir karar bulunmakta olup, bu kararı inceleyerek daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

KİRA SÖZLEŞMESİ İSPAT KÜLFETİ

 

ÖZET: Kira sözleşmesinin varlığını, süresini ve kira bedellerinin ödeme tarihlerini davacı kiralayan ispatlamakla yükümlüdür.

Y.6.HD E: 2009/1485 K: 2009/4568 T: 14.5.2009

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

6570 Sayılı Yasa’nın 7/e maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının yerleşik içtihatlar uyarınca kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde açılması zorunludur.

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez.

Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde ve bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmaz.

Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel (istenebilir) hale gelen kiranın tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması mümkün değildir.

Olayımıza gelince; Taraflar arasındaki sözlü kira sözleşmesinin 1.4.2005 başlangıç tarihli olduğu hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Davacı kira sözleşmesinin bir yıllık olduğunu iddia etmiş, davalı ise kira sözleşmesinin süresiz olduğunu ve ödeme şeklinin kararlaştırılmadığını savunmuştur.

Kural olarak kira sözleşmesinin varlığını, süresini, kira bedellerinin ödeme tarihlerini davacı kiralayanın kanıtlaması gerekir. Bu durumda davacının dayandığı kira sözleşmesinin süreli olduğunun ve kira bedellerinin ödeme şekil ve süresini kanıtlaması için mahkemece davacıya süre ve imkân verilmeli, varsa davalının karşı delillerin toplamalı ve sonucu dairesinde karar verilmesi gerekirken, bu husus üzerinde yeterince durulmadan işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz