Tapu Bağışlama Sözleşmesi Nedir, Nasıl Düzenlenir?

Sağlararası sonuç doğurmak üzere bağışlayanın mal varlığından bağışlanana hiçbir karşılık beklenmeksizin kandırma yapmayı üstlenmiş olduğu sözleşmelere bağışlama sözleşmesi adı verilmektedir. Bu sözleşmenin tapu için düzenlenmesi durumunda ise düzenlenen sözleşmeye tapu bağışlama sözleşmesi adı verilmektedir.

Tapu Bağışlama Sözleşmesi Esasları Nelerdir?

Bağışlama sözleşmesi düzenlenirken uyulması gereken esaslar Borçlar Kanunu kapsamında ele alınmaktadır. Düzenlenen sözleşmenin geçerli olabilmesi için mutlaka bu kanun maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak hazırlanması gerekir. Aksi halde yapılan itiraz sonucunda düzenlenen sözleşme ile kendisine bağış yapılacak olan kişi bu hakkını yitirir. Bağışlama sözleşmesi esasları Borçlar Kanunu içerisinde yer alan madde 285’den 298’e kadar olan kapsam içerisinde ele alınmakta ve bu madde hükümlerine göre hazırlanmaktadır.

 

Bağışlama Sözleşmesi 

 

 1. Tanımı

MADDE 285- Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiğisözleşmedir.

 

Henüz edinilmemiş olan bir haktan feragat etmek veya bir mirası reddetmek, bağışlama değildir.

 

Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi de bağışlama sayılmaz.

 

 1. Bağışlama ehliyeti
 2. Bağışlayan için

 

MADDE 286- Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hukukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir.

 

 

Bağışlamayı izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın, savurganlığı yüzünden kısıtlanmasına karar verilirse, o bağışlama mahkemeceiptal edilebilir.

 

 1. Bağışlanan için

 

MADDE 287- Fiil ehliyeti bulunmayan kişi ayırt etme gücüne sahipse, bağışlamayı kabul edebilir. Ancak, bağışlananın yasal temsilcisi bu kişinin bağışlamayıkabulünü yasaklar veya bağışlanılan şeyin geri verilmesini emrederse, bağışlama ortadan kalkar.

 

 1. Kurulması
 2. Bağışlama sözü verme

 

MADDE 288- Bağışlama sözü vermenin geçerliliği, bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

 

Bir taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki ayni bir hakkın bağışlanması sözü vermenin geçerliliği, ancak resmî şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.

 

Şekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağışlama sözü verme, bağışlayan tarafından yerine getirildiğinde, elden bağışlama hükmündedir. Ancak, geçerliliğiresmî şekle bağlanmış olan bağışlamalarda bu hüküm uygulanmaz.

 

 1. Elden bağışlama

 

MADDE 289- Elden bağışlama, bağışlayanın bir taşınırını bağışlanana teslim etmesiyle kurulmuş olur.

 

III. Koşullu bağışlama

 

MADDE 290- Bağışlama, bir koşula bağlanarak yapılabilir.

 

Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamada, vasiyete ilişkin hükümler uygulanır.

 

 1. Yüklemeli bağışlama

 

MADDE 291- Bağışlayan bağışlamasına yüklemeler koyabilir.

 

Bağışlayan, sözleşme gereğince bağışlanan tarafından kabul edilmiş olan yüklemelerin yerine getirilmesini isteyebilir.

 

Kamu yararına olarak bağışlamaya konulmuş olan bir yüklemenin yerine getirilmesini isteme yetkisi, bağışlayanın ölümünden sonra, ilgili kamu kurumuna geçer.

 

Bağışlama konusunun değeri, yüklemenin yerine getirilmesi masraflarını karşılamaz ve aşan kısım kendisine ödenmezse bağışlanan, yüklemeyi yerine getirmektenkaçınabilir.

 

 1. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama

 

MADDE 292- Bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi durumunda, bağışlama konusunun kendisine dönmesi koşulunu koyabilir.

 

Bağışlama konusu, taşınmaza veya taşınmaz üzerindeki bir ayni hakka ilişkin ise, bağışlayana dönme koşulu tapu siciline şerh verilebilir.

 

 1. Bağışlama önerisinin geri alınması

 

MADDE 293- Bir kimse başkasına bağışlamayı önerdiği bir malı, başka mallarından fiilen ayırmış olsa bile, bağışlananın kabulüne kadar, bağışlama önerisinigeri alabilir.

 

 1. Bağışlayanın sorumluluğu

 

MADDE 294- Bağışlayan, bağışlamadan doğan zarardan bu zarara ağır kusuruyla sebep olmadıkça, bağışlanana karşı sorumlu değildir.

 

Bağışlayan, bağışlanılan şey veya alacak hakkında ayrıca garanti sözü vermişse, bununla sorumlu olur.

 

 1. Bağışlamanın ortadan kalkması
 2. Bağışlamanın geri alınması

 

MADDE 295- Bağışlayan, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşmişse, elden bağışlamayı veya yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananınistem tarihindeki zenginleşmesi ölçüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir:

 

 1. Bağışlanan, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse.

 

 1. Bağışlanan, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranmışsa.

 

 1. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemişse.

 

 1. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma

 

MADDE 296- Bağışlama sözü veren, aşağıdaki durumlarda sözünü geri alabilir ve onu ifadan kaçınabilir:

 

 1. Elden bağışlanılan bir malın geri verilmesini isteyebileceği sebeplerden biri varsa.

 

 1. Mali durumu, sonradan sözün yerine getirilmesini kendisi için olağanüstü ağır kılacak ölçüde değişmişse.

 

 1. Bağışlama sözü verdikten sonra, kendisi için yeni aile yükümlülükleri doğmuş veya bu yükümlülükleri önemli ölçüde ağırlaşmışsa.

 

Bağışlama sözü verenin borcunu ödeme güçsüzlüğü belirlenir veya iflasına karar verilirse, ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.

 

III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi

 

MADDE 297- Bağışlayan, geri alma sebebini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alabilir.

 

Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ölürse, geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve mirasçıları bu sürenin sona ermesine kadar bu hakkı kullanabilirler.

 

Bağışlayan, sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları, ölümünden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alma hakkını kullanabilirler.

 

Bağışlanan, bağışlayanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürür veya onun geri alma hakkını kullanmasını engellerse, mirasçıları bağışlamayı geri alabilirler.

 

 1. Bağışlayanın ölümü

 

MADDE 298- Aksi kararlaştırılmamışsa, dönemsel edimleri içeren bağışlama, bağışlayanın ölümüyle sona erer.

 

Kaynak : Emlakdanismanlari.com


_________________________________________________________________________________________________

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller Emlakdanismanlari.com 'a aittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Konu Hakkında Emlak Danışmanlarımız'dan daha fazla bilgi almak için Soru sorabilir, veya görüşlerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Lütfen isminizi buraya giriniz